Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Projekt „Przyszłość dla nas, naszych dzieci, naszej Unii” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu - Europa dla obywateli

2019-12-19 do 2020-01-09 // Oglądano: 574 // Wstecz
Projekt „Przyszłość dla nas, naszych dzieci, naszej Unii” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu - Europa dla obywateliUdział: projekt umożliwił spotkanie 445 obywateli, z których 168 pochodziło z miasta Trstena (Słowacja), 60 z gminy Jabłonka (Polska), 26 z gminy Czarny Dunajec (Polska), 25 z gminy miasta Ozorków (polska), 32 z miasta Horice (Czechy), 30 z miasta Zirovnice ( Cechy) , 15 z miasta Isaszeg (Węgry), 15 z Coniste de Jumelage „Pays de Bray – Orawa” ( Francja), 29 z miasta Zeliezowce (Słowacja), 27 z OZ V.I.A.C – Instytut wsparcia i rozwoju młodzieży (Słowacja), 18 OZ MAS Orawa – partnerstwo rozwoju dla obszaru Górnej Orawy (Słowacja).  Miejsce/Daty : spotkanie odbyło się w mieście Trstena (Słowacja) w dniach 07/11/2019 do 09/11/2019. Krótki opis: Dzień 07/11/2019 - rozpoczęła się wystawa prac plastycznych dzieci i młodzieży z miast partnerskich pod tytułem: „Piękno mojego regionu, które pokażę gościom z Unii Europejskiej”. Dzieci przedstawiły kulturowe pamiątki, tradycję, bogactwo przyrodnicze swojego regionu ze wszystkich uczestniczących krajów. Równocześnie odbył się pokaz fotografii dokumentującą wzajemną współpracę partnerów projektu. Przemówieniem burmistrza miasta Trstena nastąpiło uroczyste otwarcie projektu. Pani burmistrz przywitała mieszkańców i gości, przedstawiła uczestników, cele projektu, podkreśliła wagę współpracy miast partnerskich. Następnie odbyło się formalne spotkanie z partnerami , na którym były przedstawione efekty zrealizowanych wspólnych projektów oraz odbyła się dyskusja planowanych działaniach i możliwych perspektywach współpracy. Dzień 08/11/2019 - były przygotowane działania, które ukazały najnowszą historię – rewolucje demokratyczne w Środkowej i Wschodniej Europie, tłumaczono ważność reform, które były w naszych krajach wprowadzone podczas ostatnich 30 lat oraz wagę wstąpienia do Unii Europejskiej przy wsparciu i konsolidacji demokracji w poszczególnych krajach. W publicznej dyskusji „Wolność nie jest oczywistością” z okazji 30. rocznicy Aksamitnej Rewolucji podnieśliśmy zainteresowanie najnowszą historią Unii, znaczenie Unii w procesie przechodzenia od systemów totalitarnych do systemów demokratycznych. W dyskusji „Przyszłość Europy oczyma ludzi młodych” dyskutowaliśmy o zaletach Unii oraz jej przyszłości. Rozwijaliśmy poczucie europejskiej świadomości budowanej na wspólnych wartościach, historii i kulturze. Zachęcaliśmy młodych ludzi do wolontariatu – dobrowolnym zaangażowaniu do pracy przy projektach we własnym kraju ale również z korzyścią dla społeczeństw i ludzi całej Europy. Burzliwa dyskusja przebiegła na temat eurosceptycyzmu i jego konsekwencjach na przykładzie Brexitu w Wielkiej Brytanii. Zorganizowaliśmy spotkanie z posłami do Parlamentu Europejskiego Eugeniuszem Jurzycom i Michałem Wiezik, którzy przedstawili przebieg wyborów do europosłów, instytucji, kompetencje, politykę EU. W dyskusji omawialiśmy aktualne tematy społeczne, możliwość zwiększenia frekwencji obywateli w wyborach. Dużą część spotkania zajęły prezentacje burmistrzów i wójtów na temat rewolucji demokratycznej w Środkowej i Wschodniej Europie ukazujące doświadczenia wraz korzyściami wynikającymi z członkostwa w Unii i możliwość wzrostu dochodów dla wsi i miast. W ciągu dnia odbywała się prezentacja kulturowego dziedzictwa i tradycyjnej kultury poprzez przedstawienie tradycyjnych ludowych rzemiosł i przygotowanie tradycyjnych europejskich specjałów i wyrobów na festiwalu gastronomicznym. uczestników zorganizowaliśmy zwiedzanie Orawskiego zamku oraz prażalnia kawy Orawakafe, gdzie pokazaliśmy partnerom przykłady dobrych praktyk. Nieformalne spotkania przyczyniły się do wsparcia międzykulturowego dialogu, łączeniu ludzi rożnych narodowości i języków. Poznanie różnych kultur wzmocniło tolerancję między poszczególnymi grupami obywateli. Dzień 09/11/2019 na stoisku informacyjnym w rynku w Trstenie dostępne były informacje o Unii Europejskiej, europejskim wolontariacie, europejskiej grupie solidarności, korzyściach członkostwa w Unii Europejskiej i o projekcie Erazmus+. Wspieraliśmy obywateli w poglądach o kierunkach Unii, jej. Przyczyniliśmy się do tego aby mieszkańcy rozumieli Unię, jej historię oraz różnorodność. Odbywały się kulturalne imprezy jak również turniej w kręgle, co przyczyniło się do wzmocnienia międzykulturowego dialogu, łączeniu ludzi różnych narodowości języków. Na końcówek konferencji podsumowano korzyści i wyciągnięto wnioski z projektu. Uczestnicy byli przekonani o konieczności aktywnej działalności w życiu demokratycznym na płaszczyźnie Unii Europejskiej przyczynianiu się rozwojowi Unii. Zostały przedstawione dalsze perspektywy współpracy między poszczególnymi partnerami. Nasze działania ukazały na nowe elementy we wspólnej historii i miały na celu rozwijać świadomość europejską opartą na wspólnych wartościach, historii i kulturze. Podtrzymaliśmy współpracę między różnymi partnerami, przy czym partnerstwa zapewnią dostęp do wiedzy specjalistycznej, zasobów i odpowiedzialności i będą skutkować skutecznym i istotnym udziałem w lokalnych społecznościach.