Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Ptasia grypa

2020-01-09 do 2020-01-23 // Oglądano: 711 // Wstecz
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu informuje, że na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy ptaków, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w dniach 31 grudnia 2019 r. - 3 stycznia 2020 r., na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczono 3 ogniska w 2019 r. i 4 ogniska w 2020 r. wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u drobiu.

Województwo lubelskie:

Ogniska nr 1-3 z 2019 roku oraz nr 1 z 2020 roku zostały wyznaczone w czterech gospodarstwach położonych w miejscowości Stary Uścimów, w których utrzymywano kolejno: 12 089 indyków, 9 500 indyków, 20 600 indyków, 12 900 perlic.

Ognisko nr 3 z 2020 roku zostało wyznaczone w miejscowości Wólka Orłowska w gospodarstwie prowadzącym hodowlę przyzagrodową, w którym utrzymywano 36 sztuk drobiu różnych gatunków (kury, kaczki, gołębie)

Ognisko nr 4 z 2020 roku zostało wyznaczone w miejscowości Olchowiec Kolonia w gospodarstwie prowadzącym hodowlę przyzagrodową, w którym utrzymywano 43 sztuki drobiu różnych gatunków (kury, kaczki, gęsi).

Województwo wielkopolskie:

Ognisko nr 2 z 2020 r. zostało wyznaczone w miejscowości Topola Osiedle w gospodarstwie, w którym utrzymywano 36 069 kur niosek.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu przekazuje informacje o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

Wymagania dla hodowców drobiu zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 722).

• Zabezpieczyć budynki, w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa.

•Zabezpieczyć paszę i źródła wody przed dostępem dzikiego ptactwa.

• Zabezpieczyć słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywanie w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszenie itp.).

• Dokonywać przeglądu wszelkich połączeń i rur (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków.

• Eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (siatki w oknach i otworach, zabezpieczenie kominów wentylacyjnych).

• W miarę możliwości powstrzymywać się od tworzenia sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstw (np. oczka wodne) oraz zabezpieczyć istniejące przez dostępem dzikiego ptactwa.

•Powstrzymywać się od dokanniania dzikiego ptactwa na terenie gospodarstw (karmniki)

•Nie karmić i nie poić drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich.

•Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu;

•Stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.

• Zgłaszać przypadki podejrzenia choroby zakaźnej drobiu odpowiednim jednostkom (lekarzowi weterynarii, wóitowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta).

Ponadto w przypadku gdy do gospodarstwa mają dostęp osoby polujące na dzikie ptactwo, należy pamiętać, aby wszelka obróbka upolowanych zwierząt odbywała się w bezpiecznej odległości od zabudowań hodowlanych, a wszelki sprzęt i odzież zostały poddane właściwym zabiegom higienicznym.

Zgodnie z § 1 ust. 1pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 722) w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nakazuje się zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób łub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Zgłoszenia pisemne będą przyjmowane w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Nowym Targu oś. Bereki 19, 34-400 Nowy Targ lub adresem e-mail: sekretariat@plwnowytarg.pl

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu prosi o rozpowszechnienie wśród hodowców drobiu w zwyczajowo przyjęty sposób wyżej wymienionej informacji.


docxdruk-zgloszenie-drobiu.
Dodano: 2020-01-09 08:52:28Pobrano: 237 // 0.01 MB
pdfptasia grypa -WYTYCZNE
Dodano: 2020-01-09 08:52:47Pobrano: 288 // 1.49 MB