Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

2020-01-16 do 2020-01-16 // Oglądano: 441 // Wstecz

POZIOM 2

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA

 

Zagrożenie

Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 pg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

14.01.2020r. (godz.00.00-24.00)

Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjach

Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach:

Kraków Aleja Krasińskiego - 102 ąg/m3; Kraków ul. Bujaka - 102 ąg/m3; Nowy Targ Plac Słowackiego - 108 ąg/m3; Oświęcim ul. Bema - 107ąg/m3, Skawina os. Ogrody - 121 ąg/m3; Zabierzów ul. Wapienna -104ąg/m3

Obszar przekroczenia

Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: Aglomerację Krakowską, powiaty: nowotarski, oświęcimski, krakowski.

Ludność narażona

Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 1 393 000.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo- komunalnego i w przypadku Krakowa wzmożonego ruchu samochodów.

 

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

 

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 pg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

15.01.2020 r. godz. 8.00

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od godz. 8.00 dnia 15.01.2020 r. do godz. 24.00 dnia 15.01.2020 r.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo- komunalnego oraz w przypadku Krakowa wzmożonego ruchu samochodów.

Prognozowana jakość powietrza

Prognoza na dzień 15.01.2020 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów - dostępnych na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pip/current

 

Dzień 15.01.2020 r.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 15.01.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: miasta Kraków i Nowy Sącz, powiaty: krakowski, nowosądecki oraz nowotarski.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 15.01.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 1 263 000

 

Dzień 16.01.2020 r.

W dniu 16.01.2020 r., prognoza zanieczyszczenia powietrza nie przewiduje ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10.

 


 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

 

Wrażliwe grupy ludności

• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,

• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

 

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

- rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,

- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

- ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,

- nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty)

i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja

z lekarzem.

Zaleca się również:

- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,

- bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pip/currentV

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

 

Zakres działań krótkoterminowych

Zalecane działania określone w Programie ochrony powietrza w planie

działań krótkoterminowych dla drugiego stopnia zagrożenia pyłem

PM10:

Jednostki oświatowe i opiekuńcze (m.in.: szkoły, przedszkola, żłobki), powinny:

• ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.

Szpitale i przychodnie opieki zdrowotnej, powinny:

• przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia).

Władze gmin, powinny:

• podjąć intensywne kontrole zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych.

Podmioty gospodarcze, powinny:

• zawiesić uciążliwe prace budowlane powodujące duże zapylenie,

• zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie.

Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego, powinny:

• prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza powyżej 5°C).

Policja oraz zarządcy dróg, powinni:

• nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg.

Zarządcy dróg, powinni:

• prowadzić czyszczenie ulic na mokro (w przypadku temperatury powietrza powyżej 0°C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia).

Do mieszkańców obszaru apeluje się o:

•w przypadku osób spalających węgiel lub drewno

tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna,

•zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,

•korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych

dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem, ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

Data wydania

15.01.2020r. godz. 8:00

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)

Źródła danych

• Państwowy Monitoring Środowiska - dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

• Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ- PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza

Opracowanie

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Publikacja

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings


 

 pdfKomunikat PM10 15.01.2020
Dodano: 2020-01-16 09:04:31Pobrano: 184 // 0.54 MB