Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

INFORMACJA O PLANOWANYCH NABORACH WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ OPERACJI PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD W TERMINIE 4 II – 17 II 2020 R.

2020-01-21 do 2020-02-29 // Oglądano: 599 // Wstecz

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Informacja o PLANOWANYCH naborach wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w terminie 4 II– 17 II 2020 r.

Podhalańska Lokalna Grupa Działania, działająca na terenie gmin:
Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Kościelisko, Poronin, Szaflary, informuje o planowanych naborach i możliwości składania wniosków w zakresie przedsięwzięć:

- Przedsięwzięcie 1.2.1. Wzmacnianie tożsamości regionalnej oraz działania na rzecz integracji, aktywizacji i umacniania więzi lokalnych wśród mieszkańców obszaru PLGD.

Nabór 1/2020

pula środków w naborze 1/2020 = 250000,00 zł,

Grupa docelowa wnioskodawców:

Osoby fizyczne (mieszkańcy obszaru PLGD), Osoby prawne (z wyłączeniem JST ), Jednostki nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (np stowarzyszenia nierejestrowe)

- kwota wnioskowana o którą może się ubiegać jeden wnioskodawca (w ramach jednego wniosku – operacji): 50000 zł i nie więcej niż 100% kosztów kwalifikowalnych.

- wskaźniki produktu – każdy z wnioskodawców musi zaplanować w jednym projekcie (na kwotę 50000 zł) co najmniej po jednej sztuce dwóch różnych wskaźników – należy je wpisać we wniosku o przyznanie pomocy:

·liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury,

·liczba inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych wzmacniających tożsamość regionalną mieszkańców obszaru PLGD

·liczba wydanych wydawnictw/materiałów promujących kulturę obszaru PLGD,

·liczba działań aktywizujących i integrujących lokalną społeczność

 

- Przedsięwzięcie 2.3.1. Wydarzenia oraz działania informacyjno-promocyjne na rzecz rozwijania oferty turystycznej obszaru PLGD.

Nabór 2/2020

pula środków w naborze 2/2020 = 200000,00 zł.

Grupa docelowa wnioskodawców:

Osoby fizyczne (mieszkańcy obszaru PLGD), Osoby prawne (z wyłączeniem JST ), Jednostki nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (np. stowarzyszenia nierejestrowe).

- kwota wnioskowana o którą może się ubiegać jeden wnioskodawca (w ramach jednego wniosku – operacji): 50000 zł i nie więcej niż 100% kosztów kwalifikowalnych.

- wskaźnik produktu:

·Liczba wspartych inicjatyw z zakresu rozwoju oferty turystycznej obszaru PLGD

– każdy wnioskodawca musi zaplanować min 2 szt ww inicjatyw.


Wnioski w ww zakresach będzie można składać w terminie od 04.02.2020 do 17.02.2020, w sposób i w trybie podanym w ogłoszeniach o naborach wniosków na stronie www.podhalanska.pl

(→ zakładka Nabory 2020)

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków, udzielane są w Biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania:
SZAFLARY, ul. ORKANA 37 C,
tel. 18 20 11 543,

kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 15:00, e-mail.: info@podhalanska.pl
ZAPRASZAMY TAKŻE DO ZGŁASZANIA SIĘ NA SZKOLENIE W DNIU 22.01.2020, GODZ.15:00pdfUlotka - konkursy 2020 - 09.01.2020
Dodano: 2020-01-21 12:39:43Pobrano: 261 // 0.29 MB