Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenie Wójta Gminy Czarny Dunajec dotyczące wyboru projektów na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2020r.

2020-03-11 do 2020-03-25 // Oglądano: 292 // Wstecz
w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” w Konkursie nr 1/2020 po I etapie procedury konkursowej

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468, 1495, 2251) oraz uchwały nr XXI/219/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 470) zmienionej uchwałą Nr XXII/227/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/219/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 1218) (jednolity tekst: Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r. poz. 255)

1.LISTA PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OTRZYMANIA DOTACJI

L.p.

Nazwa i adres wnioskodawcy

Opis przedsięwzięcia objętego projektem

Proponowana kwota dotacji przyznanej na projekt

Uzasadnienie przyjęcia zgłoszonego projektu

1.

TS PODHALAŃSKI

Ul. Targowa 54

Czarny Dunajec

 

tenis ziemny, piłka siatkowa plażowa,

5000,00

Spełnienie warunków

 

2.

UKS RATUŁÓW

Ratułów 159

34-407 Ciche

 

Biegi narciarskie, tenis stołowy, piłka siatkowa, lekkoatletyka

5500,00

Spełnienie warunków

 

3.

LZS DELTA PIENIĄŻKOWICE

Bukowina Osiedle 45A, 34-721 Raba Wyżna

Piłka nożna

12000,00

Spełnienie warunków

 

4.

UKS „KROKUS” CICHE

34-407 Ciche 152

Biegi narciarskie oraz biathlon

2000,00

Spełnienie warunków

 

5.

UKS „CZERWONE WIERCHY”

Czerwienne 245, 34-407 Ciche

 

Biegi przełajowe, narciarstwo klasyczne

2000,00

Spełnienie warunków

 

6.

GKS „CZARNI”

ul. Targowa 36

34-470 Czarny Dunajec

Piłka nożna

50000,00

Spełnienie warunków

 

Tenis stołowy

5000,00

7.

UKS przy Szkole Podstawowej w Podczerwonem Podczerwone 246

34-470 Czarny Dunajec

 

Biegi narciarskie

8500,00

Spełnienie warunków

 

8.

UKS „CICHE”

Ciche 453a

34-407 Ciche

 

Biegi narciarskie

2000,00

Spełnienie warunków

 

9.

UKS „ZOGRODY” Stare Bystre 347, 34-407 Ciche

Biegi narciarskie, biathlon, kombinacja norweska, skoki narciarskie

4500,00

Spełnienie warunków

 

10.

KS CHOCHOŁÓW

34-513 Chochołów 184b

Biegi narciarskie, biathlon, kombinacja norweska, skoki narciarskie

40000,00

Spełnienie warunków

 

11.

LZS ,,SZAROTKA” CHOCHOŁÓW

34-513 Chochołów 199

 

Biegi narciarskie, strzelectwo sportowe

10000,00

Spełnienie warunków

 

12.

PZW okręg Nowy Sącz, Koło nr 27 Czarny Dunajec

34-470 Czarny Dunajec, Rynek 35

 

Wędkarstwo muchowe, spinningowe, spławikowe, podlodowe

8000,00

Spełnienie warunków

 

13.

AKADEMIA PIŁKARSKA WISŁA Ulica Kamieniec Dolny 41, 34-470 Czarny Dunajec

 

Piłka nożna

60000,00

Spełnienie warunków

 

14.

Podhalański Klub Łyżwiarstwa Figurowego Zwyrtany

34-470 Czarny Dunajec, ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 144

 

Łyżwiarstwo figurowe

17000,00

Spełnienie warunków

 

15.

 

Towarzystwo Sportowe CKF Maximus

34-470 Czarny Dunajec, ul. Parkowa 3

Trójbój i dwubój siłowy

12000,00

Spełnienie warunków

 

16.

Amatorski Klub Hokejowy DRWALE Czarny Dunajec

Ul. Tetmajera 41

34-470 Czarny Dunajec

hokej

17000,00

Spełnienie warunków

17.

UKS Pieniążkowice

34-408 Odrowąż, Pieniążkowice 142

Biegi narciarskie

4000,00

Spełnienie warunków

18.

KLUB JEŹDZIECKI

CZARNY DUNAJEC

Ul. Ojca Św. Jana Pawła II 92

34-470 Czarny Dunajec

Jazda konna WKKW

10000,00

Spełnienie warunków

19.

Towarzystwo Sportowe „Harnasie”

Ul. Kantora 120

34-470 Czarny Dunajec

Paintball

4000,00

Spełnienie warunków

Łączna kwota dotacji

278500,00

 

2. LISTA ODRZUCONYCH PROJEKTÓW:

1.

UKS „SOŁTYSIANIE” Stare Bystre 347, 34-407 Ciche

Biegi narciarskie, biathlon, kombinacja norweska, skoki narciarskie

0,00

Wniosek nie został rozpatrzony, ponieważ realizacja zadania została zaplanowana w nieistniejącej placówce, którą jest gimnazjum w Starem Bystrem

 

Stwierdza się, że dyscypliny sportu, które są ujęte w programie olimpijskim oraz te, które mają duże znaczenie dla mieszkańców gminy przez wieloletnią tradycję uprawiania jak również dyscypliny, które promują gminę przez najwyższe wyniki sportowe w większym stopniu przyczyniają się do realizacji celów publicznych przedstawionych w par. 3 Uchwały nr XXI/219/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków itrybu udzielania irozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.

Powodem obniżenia przedstawionych we wnioskach proponowanych kosztów realizacji projektów jest wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Do konkursu zgłoszono 20 wniosków, na oczekiwaną kwotę dotacji 485.340,00 zł.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania 300.000,00 zł

3.Termin uzgodnień ostatecznej treści projektów ikwotach na wybrane projekty do 7 dni od daty otrzymania pisma, przy czym:

a)kwota dotacji oraz zakres przedsięwzięcia zprojektu niemogą ulec zwiększeniu;

b)przedsięwzięcie zprojektu nieulegnie istotnej zmianie wstosunku do treści ze zgłoszonego wniosku opisanego w § 9, ani niebędzie odbiegało od przedmiotu określonego dla projektów wogłoszeniu okonkursie projektów z § 8 ust.1 pkt 1 Uchwały nr XXI/219/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków itrybu udzielania irozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania;

c)wnioskodawca, zgodnie zwynikiem uzgodnień, zweryfikuje ostateczną treść projektu, wtym zakres kosztów finansowanych zdotacji;

3. Z każdym wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania, Wójt Gminy Czarny Dunajec zawiera umowę odotację, zzastrzeżeniem ust.5. Uchwały nr XXI/219/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków itrybu udzielania irozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.

 


docWNIOSEK - sport 2020
Dodano: 2020-03-16 09:58:25Pobrano: 93 // 0.06 MB