Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Analiza potrzeb

2020-03-16 // Oglądano: 289 // Wstecz
Gmina Czarny Dunajec wraz z Orawskim Muzeum Pavla Országha Hviezdoslava w Dolnym Kubiie w latach 2018/2019 na spotkaniach partnerskich związanych z realizacją innych wspólnych projektów podjęła działania zmierzające do opracowania kolejnego wspólnego projektu. Działania ukierunkowano na rzecz ochrony oraz udostępniania dziedzictwa pogranicza Polski oraz Słowacji w sferze przyrody, kultury, historii, a także odkrywania miejsc o dużym znaczeniu dla rozwoju turystyki w oparciu o zrealizowane już projekty transgraniczne: "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr" oraz "Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza". Na podstawie spotkań partnerzy wypracowali wspólnie założenia nowego projektu oraz przygotowali dokumentację, umożliwiającą realizację zaplanowanych działań oraz racjonalne i optymalne przygotowanie budżetu. W dniach 19.02.2019 odbyło się spotkanie mające na celu uszczegółowienie mikroprojektów, jego celów, zadań, produktów, budżetu, podziału obowiązków i odpowiedzialności. Opracowano harmonogram oraz dopracowano działania, które pozwolą umacniać partnerstwo i promować realizowane projekty po obu stronach granicy tworząc wspólny produkt.