Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Cel projektu

2020-03-16 // Oglądano: 286 // Wstecz

Podczas realizacji mikroprojektu chcemy udostępnić i zachować trudno dostępne unikatowe kulturalne i przyrodnicze walory polsko-słowackiego pogranicza takie jak Torfowiska Orawsko Nowotarskie i Zamek Orawski. Cel ten realizowany będzie poprzez innowacyjne formy interaktywne, a także w sposób tradycyjny. Znajdą one odzwierciedlanie w działaniach dotyczących utworzenie nowej infrastruktury uzupełniającej Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr o nowy odcinek ścieżki pieszo-rowerowej udostępniającej niezwykle bogate przyrodniczo obszary torfowisk, montaż lunety obserwacyjnej w jednym z miejsc odpoczynku na ścieżce rowerowej na torfowiskach, instalację tablicy edukacyjnej o tym obszarze, instalację dwóch multimedialnych totemów z informacjami o walorach pogranicza w łatwodostępnych miejscach Czarnego Dunajca i Zamku Orawskiego oraz realizację filmu w innowacyjnej technologii 360° VR o miejscach niedostępnych dla odwiedzających na Zamku Orawskim. Działania te umożliwią zachowanie w nowoczesnej interaktywnej formie informacji i materiałów o unikatowych walorach obszaru pogranicza, a tym samym przyczynią się do podniesienia świadomości grup docelowych korzystających z nowych narzędzi o dziedzictwie kulturowym, historycznym i przyrodniczym regionu transgranicznego. Nowa ścieżka rowerowa, ciekawe i nietypowe urządzenia zlokalizowane w atrakcyjnych miejscach na torfowiskach i Zamku Orawskim, wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości, wielojęzyczna publikacja przyciągną turystów i staną się inspiracją do odwiedzania obszarów pogranicza objętych działaniami mikroprojektu. Stanowić będą wspólna ofertę dla mieszkańców i turystów, a ich lokalizacja przy transgranicznym rowerowym Szlaku wokół Tatr dodatkowo przyczyni się do rozwoju. Dzięki realizacji mikroprojektu podwyższy się atrakcyjność i konkurencyjność regionu transgranicznego, będącego obszarem działania obu partnerów. W ten sposób zostanie rozbudowany zostanie potencjał rozwojowy regionu transgranicznego. Realizacją wszystkich wspólnych działań projektu pozwoli zrealizować wzrost poziomu wykorzystania dziedzictwa kulturalnego i naturalnego dla odwiedzających i mieszkańców.