Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Cele szczegółowe

2020-03-16 // Oglądano: 312 // Wstecz

1) Wspólna ochrona i zachowanie unikatowych walorów torfowisk i Zamku Orawskiego na pograniczu Polski oraz Słowacji
2) Upowszechnianie niedostępnych na co dzień miejsc o wybitnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego pogranicza
3) Wykorzystanie najnowszych technologii multimedialnych oraz urządzeń do udostępniania i wspólnego rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
Powyższe cele będą wspólnie realizowane przez obu partnerów. Zastosowanie innowacyjnej technologii IT w totemach multimedialnych oraz multimediów poprzez wykonanie filmu 360° VR oraz jego dalsze udostępnianie w wirtualnej rzeczywistości poprzez zastosowanie specjalnych okularów i na powstałych u partnerów totemach multimedialnych oraz stronach www czy też podczas różnych wydarzeń to działania pozwalające na wspólną realizacje zakładanych celów szczegółowych. Dodatkowo udostępnianie obszarów torfowisk oraz ich nieinwazyjne poznawanie i obserwację dzięki instalacji lunety obserwacyjnej pozwolą na wprowadzenie odbiorcy w interakcję z otaczającym dziedzictwem przyrodniczym. Wszelkie wytworzone treści zarówno multimedialne, jak i tradycyjne publikacje będą odgrywać rolę edukacyjną, informacyjną i promocyjną. Będą nieodpłatnie udostępniane i kierowane do wszystkich grup społecznych zapobiegając różnym wykluczeniom. Podczas organizowanej wycieczki z efektami projektu zapoznają się nauczyciele i osoby pracujące z młodzieżą, co pozwoli je wykorzystywać podczas kolejnych działań. Treści oraz formy dostępności będą ukierunkowane również na potrzeby osób niepełnosprawnych poprzez łatwy przekaz, przełamywanie barier i wykorzystywanie rozwiązań ułatwiających ich odbiór.