Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenie o wywieszeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia

2020-03-31 do 2020-04-30 // Oglądano: 271 // Wstecz

OGŁOSZENIE

 

 

Zgodnie z art. 17 ust.4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami/ i n f o r m u j e s i ę,że w dniach od 31.03.2020r. do 30.04.2020r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 4211, 4212, 4220, 4223, 4237, 4244/2, 4247/1, 4253/2, 4253/4, 4257/1, 4257/2, 4262/1, 4262/2, 4266, 4273, 4277, 4279, 4283, 4284, 4288, 4318, 4320, 4322, 4324, 4325, 4327, 4329 o łącznej pow. 7.0649 ha położone w Pieniążkowicach objęte księgą wieczystą nr NS1T/00172310/6.

 

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawarty w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy w Czarnym Dunajcu – pok. 32 Urzędu Gminy Czarny Dunajec.