Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Szanowni Państwo dyrektorzy, nauczyciele, rodzice i uczniowie

2020-04-01 do 2020-04-30 // Oglądano: 540 // Wstecz
W dobie dzisiejszego zagrożenia koronawirusem, stanęliśmy do walki
z niewidzialnym przeciwnikiem. Wszystkie grupy społeczne starają się pomóc, jak umieją najlepiej, aby zminimalizować negatywne skutki pandemii. Lekarze, pielęgniarki
w szpitalach, ekspedientki w sklepach, kierowcy dostarczając niezbędne towary oraz nauczyciele, uczniowie i rodzice, którzy są cichymi bohaterami tych trudnych czasów.

Wdzisiejszych czasach ani nauczyciele nie muszą nauczać w „tajnych kompletach”, ani uczniowie nie muszą stanąć otwarcie do walki, jak 1939 roku stanęła Polska młodzież, aby można było mówić o postawie patriotycznej i obywatelskiej. Dzisiejszy patriotyzm wyraża się tym, jak nasi uczniowie i nauczyciele podeszli do kwestii zawieszenia działalności szkół w związku z zagrożeniem koronawirusem. Na terenie Gminy Czarny Dunajec, dyrektorzy szkół i nauczyciele bardzo odpowiedzialnie podeszli do kwestii związanej ze zmianą w organizacji pracy szkół. W tym celu kilkakrotnie wydawane były rekomendacje, jak postępować, aby ten trudny okres nie był „stratą” dla naszych uczniów. Okres zawieszenia pracy szkół, a obecnie praca zdalna- nie jest okresem ferii, który ma służyć odpoczynkowi, ale zmienia się tryb i charakter pracy zarówno dla dzieci, jak i nauczycieli. Praca zdalna nie polega jednak na tym, że nauczyciel przebywa bezpiecznie w domu i czeka na ogłoszenie powrotu do normalnej pracy szkoły, ale cały czas wykonuje pracę. Widoczna jest aktywność nauczycieli, szczególnie na portalach społecznościowych, w poszukiwaniu nowatorskich metod nauczania. Budująca jest postawa nauczycieli, którzy zachęcają do wirtualnego spaceru w muzeum, odwiedzenia wirtualnej osady w Biskupinie czy oglądnięcia ekranizacji „Lalki”. Nauczyciele bardzo szybko odnaleźli się w wirtualnej rzeczywistości, przygotowując materiały do nauki dla uczniów i wysyłając im poprzez dostępne kanały komunikacyjne:
e-dziennik, e-mail, facebook i inne. Wspomagają się w swojej pracy również gotowymi materiałami, które udostępniane są cyklicznie na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szczególny nacisk został położony na to, aby przygotować dobrze ósmoklasistów
do egzaminu, który wkrótce ich czeka. W tym celu przeprowadzane są powtórki materiału
i ćwiczone są zadania, które będą elementem egzaminu. Nikt nie narzeka, każdy odpowiedzialnie podszedł do stanu zagrożenia epidemiologicznego. Wiemy, że są ogromne problemy z dostępem do internetu, że nauczyciele często muszą korzystać z własnego sprzętu, aby przeprowadzić zdalnie lekcje, ale to świadczy tylko i wyłącznie o tym, że czują się odpowiedzialni za dzieci, które na co dzień uczą w szkołach. Wzruszająca jest także postawa rodziców i dzieci, którzy również aktywnie biorą udział w edukacji swoich dzieci. Mamy niesamowicie utalentowaną i mądrą młodzież, która w czasach pandemii bardzo odpowiedzialnie podeszła do roli, którą ma spełnić. Oni wiedzą, że dzisiaj muszą walczyć za pomocą pióra i klawiatury. Oni wiedzą, że ich zadaniem jest wykształcić się na światłych obywateli, że nie powinni wychodzić z domu, bo jest to zagrożenie dla ich życia i zdrowia. Wiedzą to dzięki odpowiedniej postawie rodziców i nauczycieli, którzy starają się pomóc im przetrwać ten trudny czas i wspomóc ich w pracy. To jest patriotyzm na dziś i na jutro, którym będziemy się posługiwać. Janusz Korczak - do samego końca był ze swoimi uczniami, wlewając w nich otuchę, pomagając im w rozwiązywaniu trudnych zagadnień.

Mottem do dalszej pracy niech będzie wzór wychowawcy określony przez Janusza Korczaka, „który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje, przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych chwil, łzawym wzrokiem nieraz patrzeć będzie na walkę anioła z szatanem, gdzie biały anioł tryumf odnosi”. Patriotą nikt się nie rodzi. To postawa, którą obserwuje się (bądź nie)
od najmłodszych lat w domu rodzinnym; zasysa się z rozmów rodziców, wspomnień dziadków, a potem dopiero z lekcji w szkole. Mamy wspaniałych nauczycieli, którzy uczą wspaniałe dzieci, a to napawa optymizmem na przyszłość.

Dziękując za dotychczasową postawę, wszystkim Państwu życzymy zdrowia, ale także, wytrwałości, pogody ducha i świetnych pomysłów do dalszej pracy. Mamy świadomość tego ile pracy wkłada każdy- nauczyciel, uczeń i rodzic, aby sprostać wymaganiom związanym ze zdalnym nauczaniem, ale za to jesteśmy Wam wdzięczni. Dzięki Wam, przez to, że dostosowaliście się do nowych okoliczności, wszyscy będziemy mogli być dumni z tego, jak poradziliśmy sobie z kryzysem.

 

Marcin Ratułowski

Wójt Gminy Czarny Dunajec


Iwona Wontorczyk
Dyr. Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu