Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Odrowąż - Wykonanie remontu drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od 1+640 do 2+040 relacji Czarny Dunajec - Odrowąż w ramach Historyczno-Kulturowo-Przyrodniczego szlaku wokół Tatr

2020-04-06 do 2020-04-21 // Oglądano: 612 // Wstecz

Zadanie realizowane w ramach mikroprojektu pt. Odkrywanie poprzez udostępnianie – poznajemy dziedzictwo pogranicza Polski i Słowacji współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

nazwa zamówienia:

Wykonanie remontu drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od 1+640 do 2+040 relacji Czarny Dunajec – Odrowąż w ramach zadania pn.: Historyczno-Kulturowo-Przyrodniczego szlaku wokół Tatr - Etap I
 
Znak sprawy: RB.271.4.2020

Ogłoszenie nr 529490-N-2020 z dnia 06-04-2020 (Biuletyn Zamówień Publicznych)

Termin składania ofert: do dnia 21-04-2020 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 21-04-2020 o godz. 12:00 (miejsce: UG Czarny Dunajec, Sala Narad, II piętro)

pdfOgloszenie_BZP_2020-04
Dodano: 2020-04-06 10:31:40Pobrano: 142 // 0.60 MB
pdfSIWZ_2020-04
Dodano: 2020-04-06 10:31:43Pobrano: 149 // 14.60 MB
docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2020-04
Dodano: 2020-04-06 10:31:44Pobrano: 122 // 0.47 MB
docZalacznik_02_Oswiadczenie-warunki_udzialu_postepowanie_jednoetapowe_(art25a_ust1)_2020-04
Dodano: 2020-04-06 10:31:45Pobrano: 107 // 0.13 MB
docZalacznik_03_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia_(art25a_ust1)_2020-04
Dodano: 2020-04-06 10:31:45Pobrano: 115 // 0.13 MB
pdfZalacznik_04_Wzor_umowy_2020-04
Dodano: 2020-04-06 10:31:46Pobrano: 122 // 0.66 MB
docZalacznik_05_Wykaz-robot-uslug_2020-04
Dodano: 2020-04-06 10:31:47Pobrano: 117 // 0.12 MB
docZalacznik_06_Wykaz-osob_2020-04
Dodano: 2020-04-06 10:31:48Pobrano: 116 // 0.13 MB
docZalacznik_07_Oswiadczenie-Podwykonawcy_2020-04
Dodano: 2020-04-06 10:31:48Pobrano: 109 // 0.12 MB
docZalacznik_08_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_2020-04
Dodano: 2020-04-06 10:31:49Pobrano: 110 // 0.12 MB
docZalacznik_09_Oswiadczenie-grupa_kapitalowa_2020-04
Dodano: 2020-04-06 10:31:50Pobrano: 111 // 0.13 MB
docZalacznik_10_Pelmonocnictwo_Konsorcjum_2020-04
Dodano: 2020-04-06 10:31:50Pobrano: 110 // 0.13 MB
pdfZalacznik_11_Przedmiar_robot_2020-04
Dodano: 2020-04-06 10:31:51Pobrano: 174 // 0.17 MB
zipZalacznik_12_Dokumentacja_techniczna_2020-04
Dodano: 2020-04-06 10:31:58Pobrano: 159 // 35.97 MB
pdfZalacznik_13_STWiOR_2020-04
Dodano: 2020-04-06 10:31:59Pobrano: 133 // 1.30 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2020-04-21 12:33:47Pobrano: 185 // 0.47 MB
pdfZawiadomienie o wyborze oferty
Dodano: 2020-04-27 11:49:23Pobrano: 126 // 0.58 MB
pdfInformacja o zawarciu umowy
Dodano: 2020-05-06 10:33:28Pobrano: 119 // 0.35 MB