Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

TARCZA ANTYKRYZYSOWA GMINY CZARNY DUNAJEC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

2020-04-22 do 2020-05-09 // Oglądano: 977 // Wstecz
TARCZA ANTYKRYZYSOWA  GMINY CZARNY DUNAJEC DLA PRZEDSIĘBIORCÓWDrodzy Przedsiębiorcy Gminy Czarny Dunajec, wychodząc naprzeciw Waszym potrzebom postanowiłem w ramach struktur Urzędu Gminy Czarny Dunajec zorganizować wsparcie dla firm, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

1. Od dnia 27 kwietnia 2020 r. uruchomiony zostanie w Urzędzie Gminy punkt informacyjny, w którym Przedsiębiorcy uzyskają porady dotyczące form wsparcia, jakie mogą otrzymać w zw. z epidemią - w tym wsparcia, jakie oferuje Polski Rząd w tzw. Tarczy Antykryzysowej, a także uzyskają pomoc przy wypełnianiu wymaganych wniosków i innych dokumentów.

2. Zespół urzędników Urzędu Gminy opracował projekt nowego prawa lokalnego, na mocy którego zostaną wprowadzane dla Przedsiębiorców ulgi w płatności podatku od tych nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. Projekt tego prawa Wójt Gminy Czarny Dunajec przedstawi do uchwalenia organowi uchwałodawczemu gminy. Zgodnie z przyjętymi założeniami ulgi mają obejmować okres od 1 kwietnia 2020 r.

3. Informuję również, że zgodnie z obowiązującym lokalnym prawem (uchwała nr XLVI/430/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 października 2014 roku), przedsiębiorcy najmujący i dzierżawiący od Gminy budynki lub nieruchomości, mogą starać się o umorzenie całości lub części należności, rozłożenie ich na raty lub odroczenie płatności czynszu najmu lub dzierżawy.

4. W celu skorzystania z w/w ulg konieczne jest złożenie stosownego wniosku do Wójta Gminy Czarny Dunajec.

5. Wszelkich informacji o wsparciu przedsiębiorców przez Gminę udziela dedykowany dla Przedsiębiorców urzędnik, który będzie udzielał informacji telefonicznie pod numerem 18 2613512 i 18 2613540 oraz przyjmował umówione telefonicznie strony w nowo wyremontowanym Biurze Obsługi Klientów Gminy Czarny Dunajec pokój nr 12, które zostało przystosowane do obsługi stron w czasie epidemii.

6. Proszę o zapoznanie się z Uchwałą nr XLVI/430/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 października 2014 roku:

https://bip.malopolska.pl/ugczarnydunajec,a,998411,uchwala-nr-xlvi4302014-rady-gminy-czarny-dunajec-z-dnia-24-pazdziernika-2014-roku-w-sprawie-okreslen.html

oraz dedykowaną przedsiębiorcom rządowa stroną o Tarczy Antykryzysowej:

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa