Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Umowa na wykonanie remontu drogi podpisana!

2020-05-07 do 2020-05-21 // Oglądano: 458 // Wstecz
Umowa na wykonanie remontu drogi podpisana!
W dniu 06-05-2020r. Wójt Gminy Czarny Dunajec Marcin Ratułowski podpisał umowę z firmą „TS BUD” Tomasz Stachulak na wykonanie remontu drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od 1+640 do 2+040 relacji Czarny Dunajec – Odrowąż w ramach mikroprojektu pn.: „Odkrywanie poprzez udostępnianie - poznajemy dziedzictwo pogranicza Polski i Słowacji”

Inwestycja ma na celu udostępnienie obszaru torfowisk położonych pomiędzy Czarnym Dunajcem a sołectwem Odrowąż. Powstanie kolejne 400m szlaku pieszo-rowerowego prowadzącego w głąb tego unikatowego obszaru.

Torfowiska Orawsko-Nowotarskie wraz torfowiskami wysokimi usytuowanymi w naszej gminie stanowią unikat, gdyż są najwyżej geograficznie położonymi torfowiskami w skali Europy. Stanowią tez wspólne dziedzictwo przyrodnicze  Polski i Słowacji.

Projekt będzie realizowany w silnym partnerstwie z Orawskiego Muzeum Pavla Országha Hviezdoslava w Dolnym Kubinie z którym był już wcześniej realizowany projekt budowy Muzeum torfowisk.

Termin wykonania przedmiotu umowy : 30-09-2020r.

Wartość brutto umowy: 245 943,67 zł

 

Odkrywanie poprzez udostępnianie – poznajemy dziedzictwo pogranicza Polski i Słowacji

Mikroprojekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Oś priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Cel szczegółowy: Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców

 

Partner Wiodący : Gmina Czarny Dunajec

Partner Projektu: Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

Mikroprojekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020