Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenie o wywieszeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia - Odrowąż

2020-05-14 do 2020-06-15 // Oglądano: 556 // Wstecz
Zgodnie z art. 17 ust.4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami/  informuje się,  że w dniach od 14.05.2020r. do 14.06.2020r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 5119, 5121, 5124, 5126, 5128, 5131, 5132, 5134, 5137, 5141, 5144, 5145, 5148, 5149, 5152, 5154 o łącznej pow. 2.6733ha położone w Odrowążu objęte księgą wieczystą nr NS1T/00171421/0.      

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawarty w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy w Czarnym Dunajcu – pok. 32 Urzędu Gminy Czarny Dunajec.