Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Strategia Rozwoju Gminy Czarny Dunajec na lata 2007-2015

2007-10-11 do 2007-10-11 // Oglądano: 2444 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec
informuje o rozpoczęciu prac nad tworzeniem
„Strategii Rozwoju Gminy Czarny Dunajec na lata 2007-2015"


Strategia to podstawowy dokument planistyczny określający kierunki, cele i priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy.
Strategia Gminy będąc zgodną z dokumentami strategicznymi na poziomie powiatu, województwa, kraju, oraz Unii Europejskiej, ma odpowiadać na potrzeby lokalnych społeczności.
Stworzenie Strategii może przyczynić się do lepszego przygotowania Gminy do funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej, do występowania po unijne środki strukturalne.
W tym celu niezbędne jest zaktywizowanie społeczności lokalnej, nawiązanie współpracy przez władze samorządowe, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, mieszkańców, do działania na rzecz wspólnego środowiska.
W ramach opracowywania Strategii odbędą się spotkania warsztatowe, na których zostaną określone:
  • misja Gminy i główne kierunki rozwoju Gminy,
  • cele strategiczne (długofalowe) oraz cele operacyjne (średniookresowe),
  • plany działań wraz z powiązaniem z możliwościami finansowania z budżetu Gminy, oraz ze środków pozabudżetowych, w tym z Unii Europejskiej.


Terminy spotkań:

I spotkanie organizacyjno-informacyjne
5 października 2007r., godz. 10.00, Remiza OSP w Czarnym Dunajcu

II spotkanie warsztatowe
15 października 2007r., godz. 10.00, Sala obrad UG w Czarnym Dunajcu

III spotkanie warsztatowe
Ostatnie spotkanie odbędzie się 29 października o godz 9.00 w
sali obrad Urzędu Gminy.

Przygotowanie Strategii zostało powierzone Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (FRDL MISIA) z siedzibą w Krakowie (www.mistia.org.pl)

Ze strony Urzędu Gminy koordynacją prac zajmuje się pani Agata Pustelnik (tel. 018 26 135 13, e-mail: agata.pustelnik@czarnydunajec.com.plagata.pustelnik@gmail.com, pok.13).


Zapraszamy do współpracy.
Oczekujemy na Państwa pytania, uwagi, komentarze.