Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2007 - 2009

2007-10-24 do 2007-10-24 // Oglądano: 2141 // Wstecz
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2007 - 2009 z fundzuszu Unii Europejskiej.

LpWydatki poniesione w roku 2006

Koszty realizacji zadania

Razem

2007

2008

2009

1

Roboty budowlane ogółem, w tym

0,00

4 599 040,04

10 005 671,36

0,00

14 604 711,40Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarnym Dunajcu

0,00

996 505,20

1 672 369,16

0,00

2 668 874,36Budowa kanalizacji w Czarnym Dunajcu

0,00

702 033,48

1 053 050,12

0,00

1 755 083,60Budowa kanalizacji w Podczerwonem

0,00

1 728 701,36

2 593 052,08

0,00

4 321 753,44Budowa kanalizacji w Chochołowie

0,00

1 171 800,00

4 687 200,00

0,00

5 859 000,00

2

I€nżynier kontraktu

12 767,68

249 063,64

198 556,20

0,00

460 387,52

3

Pomoc techniczna

149 850,00

449 550,00

0,00

0,00

599 400,00Razem

162 617,68

5 297 653,68

10 204 227,56

0,00

15 664 498,92Uwaga: Koszty budowy kanalizacji w Czarnym Dunajcu, Podczerwonem i Chochołowie są kosztami szacunkowymi. Wartość robót budowlanych znana będzie po rozstrzygnięciu przetargu.

Przetarg został przeprowadzony i rozstrzygnięty. Koszty budowy wynoszą 15 664 498,92 zł