Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Informacja o zmianach organizacyjnych w Urzędzie Gminy w związku ze stanem epidemii spowodowanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. z dnia 5 czerwca 2020 r.

2020-06-08 do 2020-06-27 // Oglądano: 321 // Wstecz
Informacja o zmianach organizacyjnych w Urzędzie Gminy  w związku ze stanem epidemii  spowodowanej  przez koronawirusa SARS-CoV-2. z dnia 5 czerwca 2020 r.Wójt Gminy Czarny informuje, że w Urzędzie Gminy stopniowo znoszone są ograniczenia dotyczące załatwianie spraw w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec, wprowadzone w związku z ogłoszeniem stanu epidemii spowodowanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.

Urząd Gminy pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30, zapewniając bieżącą realizację zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

Od dnia 8 czerwca przywrócona została bezpośrednia obsługa mieszkańców i innych zainteresowanych w Urzędzie, w tym również czynna jest kasa Urzędu. W trakcie załatwianie spraw bezpośrednio
w Urzędzie należy jednak zachować następujące zasady:

1)w czasie przebywania w Urzędzie bezwzględnie wymagane jest stosowanie maski ochronnej na usta i nos !

2)osoby wchodzące i wychodzące z Urzędu obowiązane są do dezynfekcji rąk – stanowisko do dezynfekcji zlokalizowane jest na korytarzu w pobliżu wejścia do Urzędu,

3)w czasie przebywania w miejscach ogólnodostępnych Urzędu (np. na korytarzach) należy zachować minimalnie 2 metry odległości od innych osób,

4)w czasie załatwiania sprawy w konkretnym biurze, nie może tam przebywać więcej niż 1 klient na 1 stanowisko pracy.

Pomimo stopniowego znoszenia ograniczeń, z uwagi na zagrożenia związane z epidemią, zachęcam
do korzystania z
elektronicznej formy załatwienia spraw, w szczególności poprzez platformę
ePUAP, z wykorzystaniem tzw. profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego
(https://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap). Potwierdzenie profilu można uzyskać w naszym Urzędzie, jak również w bankach, urzędach skarbowych, w innych urzędach gmin (wcześniej należy sprawdzić ewentualne ograniczenia w tym zakresie). Kontakt z Urzędem Gminy w tej sprawie – tel. 18 26135 40. Poprzez ePUAP możliwe jest złożenie wniosków i podań w większości spraw załatwianych przez Gminę oraz wielu innych instytucji.

Wszelkie pisma i dokumenty można również kierować do Urzędu pocztą tradycyjną. Formularze wniosków i innych druków dostępne są na stronie internetowej Gminy, w zakładce z lewej strony „Załatwianie spraw - druki do pobrania”. Zachęcam również do korzystania z platformy podatkowej ebom, znajdującej się na stronie internetowej Urzędu (https://ebom.czarny-dunajec.pl).

W sprawach nie mających charakteru postepowania administracyjnego, podatkowego, lub innego o charakterze formalnym, istnieje możliwość uzyskania informacji przy wykorzystaniu zwykłej poczty mailowej, lub poprzez kontakt telefoniczny.

W dalszym ciągu zachęcamy również do dokonywania wpłat wszelkich należności w drodze przelewu na konto Urzędu nr 30 8792 0008 0000 0000 2828 0001!

 

Przypominam o rządowej stronie internetowej, na której znajdziecie państwo najważniejsze informacje na temat koronawirusa: https://www.gov.pl/web/koronawirus