Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Czarny Dunajec

2020-07-10 do 2020-07-24 // Oglądano: 1189 // Wstecz
Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Czarny DunajecWójt Gminy Czarny Dunajec informuje, że od lipca br. Firma RELIKT Pracownia Archeologiczna Judyta Nawrot-Bukowiec rozpoczęła Aktualizację istniejącej Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Czarny Dunajec.

Aktualizacja obecnie obowiązującej Gminnej Ewidencji Zabytków ma na celu usunięcie nieprawidłowości w dotychczas sporządzonych kartach adresowych obiektów zabytkowych, jak również wyłonienie obiektów już nieistniejących, bądź zmodernizowanych w stopniu powodującym utratę wartości zabytkowych, czy też historycznych. Ewidencja zabytków jest podstawą do sporządzania Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Czarny Dunajec na lata
2020-2023.

Prace nad aktualizacją będą trwały do października br. pracownicy Firmy posiadają stosowne Upoważnienia Wójta Gminy Czarny Dunajec do przeprowadzenia inwentaryzacji oraz dokumentacji fotograficznej obiektów zabytkowych.

            Proszę o przyjazne potraktowanie pracowników Firmy, a także umożliwienie im sfotografowania tych obiektów, celem sporządzenia aktualnych kart adresowych obiektów zabytkowych.

Przypominam, że Wójt Gminy prowadzi Gminną Ewidencje Zabytków na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Właścicieli obiektów ujętych w ewidencji zachęcam do zapoznania się z przepisami ustawy.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji i Ochrony Środowiska w pokoju nr 32 lub pod numerem  telefonu: (18) 26-135-32.