Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

WYKONANIE MOSTU „DO KIETÓW” W STAREM BYSTREM

2004-08-16 do 2004-08-16 // Oglądano: 2113 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny Dunajec

o g ł a s z a p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y

n a wykonanie mostu „Do Kietów” w Starem Bystrem

Pożądany termin wykonania robót 2004.11.30

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy

do dnia  2004-IX-2 (czwartek) do godz. 11oo

Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)

dnia  2004-IX-2 (czwartek) o godz. 12oo

Informacji dotyczących przetargu udziela inż. Paweł Babeł

w Urzędzie Gminy tel. 26-135-28 pok. 28

Opłata za materiały przetargowe wynosi : 30 zł