Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji - działki nr 5160 i 14986 o łącznej pow. 0.5914 ha

2011-05-06 do 2011-05-21 // Oglądano: 3177 // Wstecz

OGŁOSZENIE

 

Zgodnie z art. 17 ust.4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami/    i n f o r m u j e   s i ę,  że w dniach od  06.05.2011r. do 06.06.2011r.

wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 5160 i 14986 o łącznej pow. 0.5914 ha położonych w Czarnym Dunajcu objęte księgą wieczystą nr NS1T/00147701/0.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawarty w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy w Czarnym Dunajcu – pok. 32 Urzędu Gminy.

Komisja Inwentaryzacyjna

Rady Gminy

w Czarnym Dunajcu

 

Stanisław Klocek

Przewodniczący Komisji