Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenie o zakwalifikowaniu osób w przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości

2011-05-25 do 2011-06-07 // Oglądano: 3266 // Wstecz

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie §15 ust.2  Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 poz.2108 z 2004r).

Komisja Przetargowa informuje, że do udziału w przetargu ograniczonym GN.6840.1.2011 na zbycie własności nieruchomości gminnej stanowiącej działki ewidencyjne nrnr 3557/5 i 3556 o łącznej powierzchni 0.0555 ha położone w Czarnym Dunajcu przy ul. Sienkiewicza wpłynęła jedna oferta i zostały zakwalifikowane następujące osoby:

- Teresa i Jerzy Lis

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie przez osoby zakwalifikowane w terminie do 30.05.2011r wadium w wysokości 2.800,00 PLN.

Czarny Dunajec data 25.05.2011r

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Stanisław Klocek