Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nrnr 3719 i 5218

2011-08-10 do 2011-08-24 // Oglądano: 3409 // Wstecz

Zgodnie z art. 17 ust.4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami/  i n f o r m u j e   s i ę,  że w dniach od 10.08.2011r. do 12.09.2011r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nrnr 3719 i 5218 o łącznej pow. 0.1677 ha położonej w Czarnym Dunajcu objętej księgą wieczystą nr NS1T/00148589/5.        

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawarty w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy w Czarnym Dunajcu – pok. 32 Urzędu Gminy.

 

Komisja Inwentaryzacyjna

Rady Gminy

w Czarnym Dunajcu

 

Stanisław Klocek

Przewodniczący Komisji