Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

WYKONANIE BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PODSZKLU

2004-05-16 do 2004-05-16 // Oglądano: 2139 // Wstecz
WYKONANIE BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PODSZKLU
 2004.05.16
Wójt Gminy Czarny Dunajec
o g ł a s z a p r z e t a r g  n i e o g r a n i c z o n y
n a wykonanie boiska sportowe
przy Szkole Podstawowej w Podszklu
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
do dnia  2004-VI-02 (środa) do godz. 11oo
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia  2004-VI-02 (środa) o godz. 12oo
Informacji dotyczących przetargu udziela inż. Paweł Babeł
w Urzędzie Gminy tel. 26-135-28 pok. 28
Opłata za materiały przetargowe wynosi : 20 zł