Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji głosowania, o lokalach obwodowych komisji głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o głosowaniu korespondencyjnym

2011-09-05 do 2011-10-10 // Oglądano: 2101 // Wstecz

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Czarny Dunajec

z dnia 30 sierpnia 2011 roku

 

o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji głosowania, o lokalach  obwodowych komisji głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o głosowaniu korespondencyjnym

 

Na podstawie art. 16 § 1 i 2 oraz art. 61a § 1 z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXXIII/185/97 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Czarny Dunajec obwodów głosowania z określeniem ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w związku z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113 ze zm.)  

 

INFORMUJĘ, że na terenie Gminy Czarny Dunajec utworzono następujące obwody głosowania oraz wyznaczono następujące siedziby obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku

 

NUMER OBWODU

GRANICE OBWODU

SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

1

Czarny Dunajec, ulice: Bugaj, Kamieniec Dolny, Jana Pawła II, Kantora, Kolejowa, Mościckiego, Ogrodowa, Józefa Piłsudskiego, Sienkiewicza, Tetmajera.

 

Remiza OSP w Czarnym Dunajcu

2

Wróblówka

Budynek Szkoły we Wróblówce

3

Dział

Szkoła Podstawowa w Dziale

4

Pieniążkowice

Szkoła Podstawowa w Pieniążkowicach

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

5

Odrowąż

Szkoła Podstawowa w Odrowążu

6

Załuczne

Gimnazjum w Załucznem

7

Podszkle

Szkoła Podstawowa w Podszklu

8

Piekielnik

Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Piekielniku

Lokal dostosowanydo potrzeb osób niepełnosprawnych

9

Podczerwone

Szkoła Podstawowa w Podczerwonem

10

Ciche dolne od nr 1 do 215

Szkoła Podstawowa Nr1 w Cichem

11

Ciche środkowe od nr 216 do 449 

Remiza OSP w Cichem środkowem

12

Ciche górne od nr 450 do końca

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Cichem

13

Ratułów dolny od nr 1 do 173

Remiza OSP w Ratułowie dolnem

14

Ratułów górny od nr 174 do końca

Remiza OSP w Ratułowie górnem

15

Stare Bystre dolne od nr 230 do końca

Szkoła Podstawowa Nr  1 i Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Starem Bystrem

Lokal dostosowanydo potrzeb osób niepełnosprawnych

16

Stare Bystre górne od nr 1 do 229

Szkoła Podstawowa Nr 2 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Starem Bystrem

17

Czerwienne górne od nr 171 do końca

Katolickie Gimnazjum i Szkoła Podstawowa  Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

w Czerwiennem. Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

18

Czerwienne dolne nr 1 do 170

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czerwiennem

19

Chochołów

Szkoła Podstawowa w Chochołowie

20

Koniówka

Remiza OSP w Koniówce

21

Czarny Dunajec, ulice: Kamieniec Górny, Kmietowicza, Nadwodna, Parkowa, Rynek, Targowa.

Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu przy ul. Jana Pawła II.  Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Wójtowi Gminy do 21 dnia przed dniem wyborów, to jest do dnia 19 września 2011 r. ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Dane teleadresowe: Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajcu, telefon 18 2613512, faks 182613530, adres elektroniczny (mail) gmina@czarny-dunajec.pl

Do celów głosowania korespondencyjnego wyznaczona została Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 21 w Czarnym Dunajcu.

 

Wójt Gminy

(-) Józef Babicz