Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

KOMUNIKAT w sprawie zmian wprowadzonych w umowach na świadczenia zdrowotne przez udzielającego zamówienie

2011-11-28 do 2011-12-14 // Oglądano: 2450 // Wstecz

·        Uprzejmie informuję, że w umowach, które zostały zamieszczone
w postępowaniu konkursowym na świadczenia zdrowotne wprowadza się następujące zmiany tj.:


Załącznik nr 6 – Projekt umowy na Pakiet nr 1.
W § 6 skreśla się ust. 7,
Po wykreśleniu ust. 7, pozostałe ustępy otrzymują numerację chronologiczną.
W § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie : ,, 3. Powyższa umowa ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta, za wyjątkiem przypadków opisanych w §13.

·        Załącznik nr 7– Projekt umowy na Pakiet nr 2.
W § 6 skreśla się ust. 5,
Po wykreśleniu ust. 5, pozostałe ustępy otrzymują numerację chronologiczną.
W § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie : ,,3. Powyższa umowa ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta, za wyjątkiem przypadków opisanych w §13.

·        Załącznik nr 8– Projekt umowy na Pakiet nr 3.
W § 6 skreśla się ust. 5,
Po wykreśleniu ust. 5, pozostałe ustępy otrzymują numerację chronologiczną.
W § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie : ,, 3. Powyższa umowa ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta, za wyjątkiem przypadków opisanych w §13.

·        Załącznik nr 9– Projekt umowy na Pakiet nr 4.
W § 6 skreśla się ust. 6,
Po wykreśleniu ust. 6, pozostałe ustępy otrzymują numerację chronologiczną.
W § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie : ,, 3. Powyższa umowa ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta, za wyjątkiem przypadków opisanych w §13.

·        Załącznik nr 10– Projekt umowy na Pakiet nr 5.
W § 6 skreśla się ust. 6,
Po wykreśleniu ust. 6, pozostałe ustępy otrzymują numerację chronologiczną.
W § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie : ,, 3. Powyższa umowa ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta, za wyjątkiem przypadków opisanych w §13.Załącznik nr 11– Projekt umowy na Pakiet nr 6, 7.

·      W § 6 skreśla się ust. 7,

Po wykreśleniu ust. 7, pozostałe ustępy otrzymują numerację chronologiczną.
W § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie : ,,3. Powyższa umowa ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta, za wyjątkiem przypadków opisanych w §13.