Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Abolicja dla cudzoziemców

2012-03-30 do 2012-07-02 // Oglądano: 2907 // Wstecz
Abolicja dla cudzoziemcówAmnesty for foreigners
Аболиция для иностранцев
Амністія для іноземців
Ân xá cho người nước ngoài
ԱԲՈԼԻՑԻԱ 2012
Cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce nielegalnie, od 1 stycznia 2012 roku będą mogli skorzystać z abolicji. Aby zalegalizować pobyt będą musieli wystąpić z wnioskiem do wojewody. Termin składania wniosków upływa 2 lipca 2012 roku.

Cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce nielegalnie, od 1 stycznia 2012 roku będą mogli skorzystać z abolicji. Aby zalegalizować pobyt będą musieli wystąpić z wnioskiem do wojewody. Termin składania wniosków upływa 2 lipca 2012 roku.

1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – tzw. ustawa abolicyjna. Na jej podstawie cudzoziemcy, którzy przebywają w naszym kraju nielegalnie będą mogli ubiegać się o zezwolenie na zamieszkanie w Polsce na czas oznaczony.

Aby ubiegać się o takie zezwolenie, należy złożyć wniosek do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Wnioski można składać przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 stycznia do 2 lipca 2012 roku.

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie abolicji będzie udzielane na dwa lata. W tym czasie cudzoziemiec będzie mógł pracować w naszym kraju (na podstawie umowy o pracę ) bez zezwolenia.

Ustawa „abolicyjna” umożliwia zalegalizowanie pobytu:

  • cudzoziemcom, którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie co najmniej od 20 grudnia 2007 r., a których pobyt na tym terytorium w dniu wejścia w życie ustawy jest nielegalny. Nieprzerwanie, czyli gdy żadna z przerw w pobycie cudzoziemca w Polsce nie była dłuższa niż 6 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 10 miesięcy w badanym okresie. Chyba że przerwa była spowodowana wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), towarzyszeniem małżonkowi wykonującemu obowiązki zawodowe lub świadczącemu pracę we wspomnianych warunkach lub była spowodowana leczeniem.
  • cudzoziemcom, którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie co najmniej od 1 stycznia 2010 r., którym przed tym dniem została wydana ostateczna decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy, zawierająca orzeczenie o wydaleniu, i których pobyt na tym terytorium w dniu wejścia w życie ustawy jest nielegalny;
  • cudzoziemcom,wobec których postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy wszczęte na skutek kolejnego wniosku było w trakcie 1 stycznia 2010 r.

Cudzoziemiec nie uzyska zezwolenia na zamieszkanie w trybie ustawy abolicyjnej jeśli:

  • nie będzie spełniał wymogów do udzielenia tego zezwolenia;
  • jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu i zostały wpisane tam przez inne państwo obszaru Schengen;
  • w postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia złożył wniosek lub przedstawił dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje;
  • w postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia podrobił lub przerobił dokument bądź używał takiego dokumentu jako autentycznego;
  • jeżeli wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej;
  • jeżeli jego dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany i zostały tam umieszczone na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.

ABOLICJA – TELEFON INFORMACYJNY

Informacje na temat abolicji dla cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie:
Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie:
Telefon (22) 60175 25
Czynny w poniedziałki, środy, czwartki w godzinach 8.15 do 17.00
We wtorki i piątki telefon czynny w godzinach 15.30-20.00.
Informacje udzielane są w językach polskim, angielskim, rosyjskim, wietnamskim.

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie:
Telefon: (12) 422 09 13, (12) 39 21 802
Punkt informacyjny: Oddział do Spraw Cudzoziemców, Kraków, ul. Przy Rondzie 6 (parter, sala obsługi cudzoziemców)
Czynne w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 8.00 -17, wtorek-piątek 8.00 - 15.30
Informacje udzielane są w języku polskim i angielskim.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE. TU UZYSKASZ POMOC.

Małopolski Urząd Wojewódzki współpracuje z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami, które udzielają informacji cudzoziemcom w kwestiach związanych z abolicją.

Lista organizacji pozarządowych(link).


MIEJSCA OBSŁUGI CUDZOZIEMCÓW


Więcej o abolicji

www.abolicja.gov.pl

pdfInformacje o abolicji
Dodano: 2012-03-30 11:57:34Pobrano: 1235 // 1.10 MB