Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

2012-06-04 do 2012-06-18 // Oglądano: 3018 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny  Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce gruntami / j. t. Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004 r  / oraz Uchwał Nr XIX / 170/2012 i Nr XIX /171 / 2012 z dnia 31 maja  2012 r  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 

 

Oznaczenie  nieruchomości 

dz. ew. 400/10 i cz.dz.ew.400/23                       

Położenie  

Czarny Dunajec ul. Kolejowa                          

Księga wieczysta

KW 87986 ; NS1T/00075051/2

Powierzchnia

0.0950 ha

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

działalność gospodarcza 

 

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

 

UC-– tereny o charakterze komercyjnym  

Warunki umowy

czynsz 392,11 zł + VAT miesięcznie

Okres dzierżawy                            

 

 kontynuacja dzierżawy do 31 grudnia 2015 r

Firmie PHU „PALMAR” – Paweł Marciński 31-422 Kraków ul. Majora 58/9 .

 

Oznaczenie  nieruchomości 

cz.dz.ew. 4396/14                    

Położenie  

Chochołów                                            

Księga wieczysta

NS1T/00082493/4

Powierzchnia

0.1620 ha

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

działalność gospodarcza 

 

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

 

UP-– tereny usług publicznych           

Warunki umowy

czynsz 1 391,15 zł + VAT miesięcznie

Okres dzierżawy                            

 

 kontynuacja dzierżawy do 31 grudnia 2015 r Firmie WALMAR – Andrzej Waligóra   31-234 Kraków ul. Kuźnicy  Kołłątajowskiej 4/32.

 

Oznaczenie  nieruchomości 

cz.dz.ew. 4396/14                    

Położenie  

Chochołów                                           

Księga wieczysta

NS1T/00082493/4

Powierzchnia

0.0540ha

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

działalność gospodarcza 

 

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

 

UP-– tereny usług publicznych           

Warunki umowy

czynsz 500,00 zł + VAT miesięcznie

Okres dzierżawy                            

 

 dzierżawa do 31 grudnia 2014 r  Firmie „METALIC” Sp. Jawna Halina Janowiak, Stanisław Janowiak 34-400 Nowy Targ ul. Ceramiczna 10