Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

"Aktywne Karpackie NGO"

2012-07-11 do 2012-07-27 // Oglądano: 2507 // Wstecz
"Aktywne Karpackie NGO"Fundacja Collegium Progressus w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Regionu Rabka realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Aktywne Karpackie NGO"

Cel projektu

Celem projektu jest rozwój potencjału organizacji pozarządowych (NGO) na terenie Karpat do końca 2014 r. Cel ten zrealizowany będzie poprzez prowadzenie:

- doradztwa,

- szkoleń,

- działań informacyjnych i aktywizujących

na obszarze 16 powiatów i 140 gmin położonych na terenie Karpat w ramach stworzonej Karpackiej Sieci Informacji i Wparcia dla Organizacji Pozarządowych.

Dzięki realizacji projektu wzrośnie dostępność i jakość usług szkoleniowych i doradczych dla przedstawicieli NGO oraz osób pragnących założyć organizację pozarządową. Planuje się, że efektem projektu będzie również rozwój współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, sektorem publicznym (jednostkami samorządu terytorialnego) oraz sektorem prywatnym.

Zakres wsparcia

W ramach projektu „Aktywne karpackie NGO” utworzona została Karpacka Sieć Informacji i Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych, która składa się z 4 punktów stacjonarnych oraz mobilnych ośrodków doradczych (na terenie gmin objętych projektem) oferujących usługi doradczo-informacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowej.

Doradztwo dotyczyć będzie bieżących problemów związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz tematyki związanej np. z zarządzaniem, promocją, pozyskiwaniem środków finansowych, zarządzaniem personelem, współpracy z sektorem publicznym i innymi organizacjami pozarządowymi, zagadnień związanych
z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej. Planowane jest także prowadzenie doradztwa specjalistycznego.

Organizowane będą również szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
w następujących modułach tematycznych:

  1. Wsparcie i partnerstwo lokalne.
  2. Zarządzanie NGO.
  3. Pozyskiwanie funduszy na działalność NGO.
  4. Przygotowanie projektu.
  5. Podstawy zarządzania projektami.
  6. Księgowość i zarządzanie finansami NGO.
  7. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych.
  8. Tworzenie i funkcjonowanie OPP.
  9. Prowadzenie działalności gospodarczej w NGO – funkcjonowanie PES.
  10. PR dla NGOs.

oraz innych wynikających z potrzeb organizacji pozarządowych.

Planuje się także realizację szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego o tematyce: "Współpraca z NGO - procedury zlecenia zadań publicznych"


Doradca lokalny pełni dyżury w Urzędzie Gminy w każdy

DRUGI PONIEDZIAŁEK

(roboczy) miesiąca w godz. od 08:00 - 11:00

Tel. 669 887 218, 606 350 261