Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

2004-02-03 do 2004-02-03 // Oglądano: 2612 // Wstecz
Gmina Czarny Dunajec
o g ł a s z a  p r z e t a r g  w  p r o c e d u r z e  u p r o s z c z o n e j
z klauzulą zawieszającą
na budowę sieci wodociągowej w ulicy Sienkiewicza i Tetmajera w Czarnym Dunajcu
Inwestycja jest współfinansowana z programu SAPARD
Pożądany termin wykonania robót 2004-VII-30
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 6 000 zł.
Termin wniesienia wadium : 2004-III-15 (poniedziałek) do godz. 11oo
Oferty należy składać w sekretariacie (pok. Nr 40) Urzędu Gminy
do dnia  2004-III-15 (poniedziałek) do godz. 11oo
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia  2004-III-15 (poniedziałek) o godz. 12oo
Informacji dotyczących przetargu udziela inż. Paweł Babeł
w Urzędzie Gminy tel. 26-135-28 pok. 28
Opłata za materiały przetargowe wynosi : 40 zł