Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Drogi naprawione

2012-08-06 do 2012-08-26 // Oglądano: 3672 // Wstecz
Drogi naprawioneW czerwcu zakończyły się prace remontowe na kilkunastu odcinkach dróg w gminie. Chodzi o te odcinki, które najbardziej ucierpiały w wyniku minionych klęsk żywiołowych i znajdujące się w dotąd w najgorszym stanie technicznym. Łącznie zadanie objęło osiem takich odcinków.

Całość inwestycji kosztowała ponad milion złotych. Większość, bo kwotę 997 851 złotych, gmina pozyskała z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Odbiory odbudowanych fragmentów dróg odbyły się 31 maja i 15 czerwca br. Szczegółowy wykaz naprawionych dróg i kosztów ich odbudowy zawiera poniższe zestawienie.

 

Lp.

Nazwa drogi - lokalizacja

Koszty całkowite zadania

dofinansowane

własne

razem

1.

"Do Konopków" - Ratułów

103 847,67

15 192,96

119 040,63

2.

"Do Torfowni" Czarny Dunajec

394 996,05

0,00

394 996,05

3.

"Do Górków" - Ratułów

50 099,19

1 416,96

51 516,15

4.

"Borcok" - Odrowąż

150 000,00

0,00

150 000,00

5.

"Śliwcorzowa" - Ciche

111 407,25

0,00

111 407,25

6.

"Zwadówka" - Czarny Dunajec

54 993,30

0,00

54 993,30

7.

"Za ulicą" - Koniówka

49 446,00

0,00

49 446,00

8.

"Wróblowa" - Stare Bystre

83 061,90

0,00

83 061,90

Razem:

997 851,36

16 609,92

1 014 461,28


Opracowanie tekstu: Wacław Sajdak
Zdjęcie: Krzysztof Łowisz