Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu

2012-11-15 do 2012-12-05 // Oglądano: 3158 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny  Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce gruntami / j. t. Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004 r  / oraz Uchwał Nr XXIV / 216 / 2012, Nr XXIV / 217 / 2012, Nr XXIV / 218 / 2012, Nr XXIV / 219 / 2012, Nr XXIV / 220 / 2012, Nr XXIV / 221 / 2012, Nr XXIV / 222 / 2012, Nr XXIV / 223 / 2012, Nr XXIV / 224 / 2012, Nr XXIV / 225 / 2012,  Nr XXIV / 226 / 2012, Nr XXIV / 227 / 2012, Nr XXIV / 228 / 2012, Nr XXIV / 229 / 2012  z dnia 9 listopada 2012 r  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu.

Oznaczenie  nieruchomości 

część dz. ew. 400/31                   

Położenie  

Czarny Dunajec – ul. Kolejowa                               

Księga wieczysta

75051               

Powierzchnia

0.1000 ha

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

działalność gospodarcza  

 

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

UC1 – tereny usług o charakterze komercyjnym

Warunki umowy

Czynsz 434,71 brutto miesięcznie

Okres dzierżawy                            

 kontynuacja dzierżawy do 31 grudnia 2015 r                             

 

Oznaczenie  nieruchomości 

cz.dz.ew.  8217/4                            

Położenie  

Chochołów  – przy granicy Państwa        

Księga wieczysta

25 132

Powierzchnia

12 m²

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

działalność gospodarcza

 

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

KS  – tereny parkingów                      

Warunki umowy

czynsz 408,69 zł ł brutto miesięcznie

Okres dzierżawy                          

 

kontynuacja najmu do 31 grudnia 2015 r

 


Oznaczenie  nieruchomości 

część dz. ew. 400/31                   

Położenie  

Czarny Dunajec – ul. Kolejowa                              

Księga wieczysta

75051               

Powierzchnia

0.1700 ha

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

działalność gospodarcza 

 

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

UC1 – tereny usług o charakterze komercyjnym

Warunki umowy

Czynsz 1455,0 brutto miesięcznie

Okres dzierżawy                            

 

 kontynuacja dzierżawy do 31 grudnia 2015 r                             

 

 

Oznaczenie  nieruchomości 

 dz. ew. 12605 i 12606             

Położenie  

Czarny Dunajec              

Księga wieczysta

70547        

Powierzchnia

0.3417 ha

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

stawy rybne

 

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

teren nie objęty ustaleniami planu zagospodarowanie przestrzennego Gminy

Warunki umowy

czynsz 263,24 brutto rocznie     

Okres dzierżawy                            

 

 kontynuacja dzierżawy do 31 grudnia 2015 r                              


 

Oznaczenie  nieruchomości 

 dz. ew.3687                     

Położenie  

Czarny Dunajec – ul. Kmietowicza                            

Księga wieczysta

brak           

Powierzchnia

0.0235 ha

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

działalność gospodarcza 

 

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

MU1-tereny zabudowy mieszkaniowej i usług  

Warunki umowy

Czynsz  399,60 zł brutto miesięcznie

Okres dzierżawy                            

 kontynuacja dzierżawy do 31 grudnia 2015 r                             


 

Oznaczenie  nieruchomości 

dz. ew. 14757, 14758, 14759, 14733

 i cz.dz.ew. 14779

Położenie  

Czarny Dunajec – Baligówka                                  

Księga wieczysta

70547               

Powierzchnia

3.4880 ha

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wybieg dla koni           

 

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

TF  – tereny obszarów torfowiskowych i potorfii

Warunki umowy

czynsz 658,12 zł brutto rocznie .    

Okres dzierżawy                            

 kontynuacja dzierżawy do 31 grudnia 2015r                             
Oznaczenie  nieruchomości 

dz.ew. 3144, 3145, 3146 i 3147      

Położenie  

Czarny Dunajec – ul. Targowa 54 CAMPING                   

Księga wieczysta

70547               

Powierzchnia

1,4460 ha

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

działalność sportowo - rekreacyjna

 

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

UT- – tereny usług związanych z funkcją turystyki i rekreacji

Warunki umowy

Czynsz 369,00zł  brutto rocznie     

Okres dzierżawy                            

 kontynuacja dzierżawy do 31 grudnia 2018 r                             


 

Oznaczenie  nieruchomości 

Lokale w Ośrodku Zdrowia-Piekielnik 129 c

Położenie  

Piekielnik – Budynek usytuowany  na dz. ew. 4791/4

Księga wieczysta

91732

Powierzchnia

20,35 m²

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

działalność gospodarcza o charakterze

medycznym 

 

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

UC – tereny usług o charakterze komercyjnym

Warunki umowy

czynsz 223,84 zł brutto miesięcznie + opłata za     wywóz ścieków

Okres najmu                             

kontynuacja najmu do 31 grudnia 2015 r

 


Oznaczenie  nieruchomości 

Lokale w Ośrodku Zdrowia-Piekielnik 129 c

Położenie  

Piekielnik – Budynek usytuowany  na dz. ew. 4791/4

Księga wieczysta

91732

Powierzchnia

18,24 m²

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

działalność gospodarcza o charakterze

medycznym 

 

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

UC – tereny usług o charakterze komercyjnym

Warunki umowy

czynsz 209.21 zł brutto miesięcznie + opłata za     wywóz ścieków

Okres najmu                              

kontynuacja najmu do 31 grudnia 2015 r

 

 

Oznaczenie  nieruchomości 

Lokal w Ośrodku Zdrowia-Piekielnik 129 c

Położenie  

Piekielnik – Budynek usytuowany  na dz. ew. 4791/4

Księga wieczysta

91732

Powierzchnia

50,00  m²/przyziemie /

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

działalność gospodarcza

 

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

UC – tereny usług o charakterze komercyjnym

Warunki umowy

czynsz 415,11 zł brutto miesięcznie + opłata za     wywóz ścieków

Okres najmu                             

kontynuacja najmu do 31 grudnia 2015 r


 

Oznaczenie  nieruchomości 

Lokal w Ośrodku Zdrowia-Piekielnik 129 c

Położenie  

Piekielnik – Budynek usytuowany  na dz. ew. 4791/4

Księga wieczysta

91732

Powierzchnia

30,00  m²/przyziemie /

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

działalność gospodarcza

 

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

UC – tereny usług o charakterze komercyjnym

Warunki umowy

czynsz 293,38 zł brutto miesięcznie + opłata za     wywóz ścieków

Okres najmu                             

kontynuacja najmu do 31 grudnia 2015 r


 

Oznaczenie  nieruchomości 

Lokale w Ośrodku Zdrowia-Piekielnik 129 c

Położenie  

Piekielnik – Budynek usytuowany  na dz. ew. 4791/4

Księga wieczysta

91732

Powierzchnia

136,0 m²/ w tym 16 m² magazyn /

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

działalność gospodarcza

 

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

UC – tereny usług o charakterze komercyjnym

Warunki umowy

czynsz 1 118,61 zł brutto miesięcznie + opłata za wywóz ścieków

Okres najmu                              

kontynuacja najmu do 31 grudnia 2015 r


 

Oznaczenie  nieruchomości 

budynek biblioteki

Położenie  

Chochołów 196

Księga wieczysta

brak

Powierzchnia

40.54  

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

działalność gospodarcza

 

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

MNZ- tereny zabudowy podlegającej ściśle ochronie konserwatorskiej

Warunki umowy

od 1 stycznia 2013 r 150 zł + VAT miesięcznie

Okres najmu                             

 

kontynuacja najmu do 31 grudnia 2015 r

 

 

Oznaczenie  nieruchomości 

Cz. dz.ew.3203/2                                        

Położenie  

Czarny Dunajec – Stadion Sportowy              

Księga wieczysta

NS1T/00070547/1

Powierzchnia  

każdorazowo uzgadniana z dzierżawcą

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

działalność gospodarcza tymczasowa

 

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

UT-– tereny usług związanych z funkcją turystyki i rekreacji .

Warunki umowy

czynsz każdorazowo uzgadniany

Okres dzierżawy                  

                                                                                                                                                                                                     

okazjonalna dzierżawa