Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

2012-11-15 do 2012-11-30 // Oglądano: 2052 // Wstecz

Projekt programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku konsultowany był z organizacjami działającymi na terenie gminy.

Projekt programu zamieszczony był na stronie internetowej Urzędu. Dodatkowo udostępniony był w postaci tekstowej w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec.

     Uwagi i wnioski dotyczące programu można było składać, nie później niż 7 dni po umieszczeniu projektu na stronie internetowej www.czarny-dunajec.pl - osobiście w Urzędzie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres gmina@czarny-dunajec.pl.

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag.