Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Podatki czas płacić

2013-01-31 do 2013-02-20 // Oglądano: 2821 // Wstecz
Podatki czas płacićJak zawsze na początku roku informujemy o wysokości aktualnie obowiązujących stawek podatkowych. Rada Gminy podjęła uchwałę w tej sprawie w ubiegłym roku a dokładniej 30 listopada 2012 roku. Miesiąc później dokonano niewielkiej zmiany w treści przyjętych zapisów.

Poniżej przypominamy szczegółowy wykaz obowiązujących w tym roku stawek podatkowych, które wynoszą odpowiednio:

1.     Od budynków mieszkalnych lub ich części – od 1 m kw. powierzchni użytkowej – 0,52 zł

2.     Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m kw. powierzchni użytkowej - 14,00 zł

3.     Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m kw. powierzchni użytkowej – 10,40 zł

4.     Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1 m kw. powierzchni użytkowej – 3,90 zł

5.     Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m kw. powierzchni użytkowej – 3,47 zł

6.     Od budynków gospodarczych, wyłączonych z produkcji rolnej - od 1 m kw. powierzchni użytkowej – 2,47 zł

7.     Od pozostałych budowli – 2% ich wartości ustalonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

8.     Od gruntów:

a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m kw. powierzchni – 0,78 zł

b)    pod jeziorami, gruntów zajętych pod zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni – 4,16 zł

c)     pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  – od 1 m kw. powierzchni - 0,13 zł

Mocą cytowanej uchwały z podatku od nieruchomości zwolniono:

1.     nieruchomości zajęte na działalność związaną z zachowaniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego i bezpieczeństwa publicznego

2.     grunty, budynki, rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody

3.     grunty, budynki i budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków.

 

Dosłowne zapisy treści wspomnianych uchwał można znaleźć w zakładce Prawo lokalne/Uchwały Rady Gminy dostępnej w lewej części naszej strony. Zapraszamy do lektury.

say