Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

WYKONANIE ROBÓT DROGOWYCH

2005-01-28 do 2005.01.28 // Oglądano: 1979 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych na terenie Gminy Czarny Dunajec w roku 2005
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000 zł.
Miejsce wniesienia wadium : kasa Urzędu Gminy  lub BS Nr konta 56-87920008-0000-0000-2828-0018
Termin wniesienia wadium: 21-III-2005 (poniedziałek) do godz. 11oo
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia  21-III-2004 (poniedziałek) do godz. 11oo
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro) dnia  21-III-2004 (poniedziałek) o godz. 12oo
Informacji dotyczących przetargu udziela Krzysztof Łowisz w Urzędzie Gminy tel. 26-135-28 pok. 28
Opłata za materiały przetargowe wynosi : 40 zł