Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenie o naborze wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy w 2013 roku

2013-03-08 do 2013-04-30 // Oglądano: 2314 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy w 2013 roku. Kwota przeznaczona w budżecie Gminy na pomoc finansową dla spółek wodnych wynosi 20000,00 zł.

Wnioski należy złożyć do dnia 30.04.2013 r. w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywanie.

 

Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

 

1.      pełną nazwę wnioskodawcy

2.      adres wnioskodawcy

3.      data i numer wpisu do katastru wodnego

4.      numer rachunku bankowego wnioskodawcy

5.      dane osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy

6.      wielkość wnioskowanej dotacji

7.      szczegółowy opis zadania

8.      termin i miejsce realizacji zadania

9.      harmonogram realizacji zadania

10.  kalkulację przewidywanych kosztów realizacji oraz wskazanie źródeł finansowania zadania

11.  podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy  

12.  aktualny dokument rejestrowy

 

 

                                                                                             WÓJT

                                                                                       Józef Babicz

 

Załączniki:

1.Wniosek o udzielenie pomocy finansowej

 
2.Sprawozdanie z realizacji zadania  

 

3. Uchwała Nr XX/182/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 czerwca 2012 r
pdfSprawozdanie spółki
Dodano: 2013-03-08 13:20:45Pobrano: 876 // 0.03 MB
pdfUCHWAŁA NR XX/182/2012 w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczania
Dodano: 2013-03-08 13:20:47Pobrano: 842 // 0.07 MB
pdfWniosek spółki wodne
Dodano: 2013-03-08 13:20:49Pobrano: 1034 // 0.03 MB