Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Wykonanie robót remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Podszklu

2005-03-18 do 2005.03.18 // Oglądano: 2027 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Podszklu
Pożądany termin wykonania robót 2005.06.30
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia  04-IV-2005 (poniedziałek) do godz. 11oo
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro) dnia  04-IV-2005 (poniedziałek) o godz. 12oo 
Informacji dotyczących przetargu udziela inż. Paweł Babeł w Urzędzie Gminy tel. 26-135-28 pok. 18
Opłata za materiały przetargowe wynosi : 20 zł