Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Wykaz referatów i stanowisk-kontakt

Wójt Gminy

Stanowisko
Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Nr pokoju
Wójt Gminy Marcin Ratułowski

35
36

Referat Spraw Organizacyjnych i Ewidencji Ludności

Stanowisko
Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Nr pokoju
Sekretarz Gminy Michał Jarończyk 18 26-135-38 38
Stanowisko ds. organizacyjnych
Insp. Joanna Miętus 18 26-135-12 20
Stanowisko ds. organizacyjnych Podinsp. Bartłomiej Błachuta

Bernadetta Motor-Grelok
18 26-135-12

18 26-135-40
12

40
Stan. ds. obsługi Rady Gminy Insp. Beata Stopka-Studencka
18 26-135-42 42
Stanowiska ds. ewidencji ludności (zameldowanie, dowody osobiste) Insp. Helena Niedospał
Insp. Renata Błachuta
18 26-135-18 18

Referat Finansowy

Stanowisko
Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Nr pokoju
Skarbnik Gminy – Główny Księgowy Monika Styrczula
18 26-135-24 24
Stanowiska ds. księgowości budżetowej
Stanowisko d/s kontroli i rachunkowości budżetowej
Insp. Krystyna Lenart
Podinsp. Łukasz Pazurkiewicz
Insp. Mateusz Latoszek

Podinsp. Monika Surowiak

Podinsp. Małgorzata Garczek

18 26-135-21
18 26-135-21

18 26-135-21


18 26 135 25

21
21

22


22
Stanowiska ds. ustalania należności podatkowych, opłat i windykacji
Insp. Józefa Gąsienica

Insp. Halina Michniak
Insp. Maria Kubasik
Podinsp. Aneta Bieda

18 26-135-34
18 26-135-34
18 26-135-22
18 26-135-22
18 26-135-22
18 26-135-22
18 26-135-22
34
34
22
22
22
22
22
Kasjer Podinsp. Weronika Grela
18 26-135-33 33
Stanowisko ds. działalności gospodarczej Podinsp. Weronika Grela 18 26-135-34 34

Referat Budownictwa

Stanowisko
Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Nr pokoju
Kierownik Krzysztof Kowalczyk
18 26-135-13 13
Stanowiska ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa Insp. Tomasz Nowak
Podinsp. Katarzyna Rzepka
18 26-135-14 14
Stanowisko ds. inwestycji
Stanowisko ds. inwestycji liniowych
Insp. Paweł Babeł
Insp. Maria Winnicka
18 26-135-28 28
Stanowisko ds. inwestycji liniowych
Stanowisko ds. zamówień publicznych
Insp. Marta Śmiech-Gal 18 26-135-27 27
Stanowisko ds. zamówień publicznych Insp. Piotr Zmarzliński 18 26-135-26 26

Referat Geodezji i Ochrony Środowiska

Stanowisko
Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Nr pokoju
Kierownik Mariusz Hajduk
18 26-135-29 29
Stanowisko ds. ochrony środowiska Insp. Magdalena Jarosz
18 26-135-32
Stanowisko ds. ochrony środowiska Insp. Monika Zwijacz
18 26-135-32
18 26-135-32
32
Stanowisko ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami
Insp. Stanisław Klocek
18 26-135-32 31
Stanowisko ds. regulacji stanu prawnego nieruchomości
Insp. Monika Knapczyk- Stanek
18 26-135-32 31

Referat Komunalny

Stanowisko
Imię i Nazwisko
Nr telefonu

Kierownik Adam Mucha
18 26-135-15
Stanowisko ds. infrastruktury drogowej
Insp. Krzysztof Łowisz
18 26-135-10
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej
Podinsp. Anna Klepacka
18 26-135-11
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej
Insp. Danuta Babicz
18 26-135-11
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej
Podinsp. Zuzanna Gruszka
18 26-135-11

Urząd Stanu Cywilnego

Stanowisko
Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Nr pokoju
Kierownik

Zastępca kierownika USC

Podinsp. ds. Urzędu Stanu Cywilnego

Anna Bobak

Insp. Joanna Miętus

Natalia Gwizdz


18 26-135-20 20

Biuro rozwoju

Stanowisko
Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Nr pokoju
Stanowisko ds. pozyskiwania środków

Stanowisko ds. pozyskiwania środków i rozwoju
Insp. Jacek Piotrowski

Insp. Barbara Chramiec
18 26-135-37
37

Stanowiska samodzielne

Stanowisko
Imię i Nazwisko
Nr telefonu
Nr pokoju
Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych/ Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, OC, spraw obronnych Mariusz Garus 18 26-135-41 41
Radca prawny Michał Chytła
Lidia Krajewska
18 26-135-39 39
Audytor wewnętrzny Julian Stopka 18 26-135-19 19
Informatyk/administrator systemów teleinformatycznych Wojciech Głowacz 18 26-135-43 43
Koordynator ds. uzależnień Beata Rawicka 18 26-135-17 17
Stanowisko ds. kontroli podległe Wójtowi Podinsp. Małgorzata Garczek
18 26-135-25 25