Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY CZARNY DUNAJEC ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU

2011-04-29 do 2011-05-15 // Oglądano: 2698 // Wstecz
                                                                        

WYSZCZEGÓLNIENIE

PLAN PO ZMIANACH

   WYKONANIE

 

A. DOCHODY

70.129.578

17.475.359,39

A1. Dochody bieżące

53.283.609

16.465.284,39

A2. Dochody majątkowe

16.845.969

1.010.075,00

B. WYDATKI (B1 + B2)

83.184.876

12.136.628,35

B1. Wydatki bieżące

47.315.019

10.882.756,21

B2. Wydatki majątkowe

35.869.857

1.253.872,14

3. NADWYŻKA /DEFICYT

-13.055.298

+5.338.731,04

PLANOWANY DEFICYT ROCZNY – 13.055.298    złotych

WYNIK ZA I KWARTAŁ 2011R    NADWYŻKA    5.338.731,04 złotych 

PRZYCHODY

14.981.994

2.200.175,00

I.  Kredyty

12.950.000

0

II. Wolne środki

2.031.994

2.200.175,00

III. Spłata udzielonych pożyczek

0

0

ROZCHODY

1.926.696

465.923,90

I. Spłaty kredytów i pożyczek

1.926.696

465.923,90

II. pożyczki udzielone

0

0


ZADŁUŻENIE GMINY

 

17.857.467,00

      W tym: pożyczki i kredyty

 

17.857.467,00

                   zobowiązania wymagalne

 

0

Czarny Dunajec 2011-04-29