Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Dofinansowanie wymiany starych źródeł ciepła

Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Czarny Dunajec oraz Gminy Kościelisko

Projekt zakłada wymianę 152 istniejących źródeł ciepła spalających paliwo stałe na nowe kotły węglowe V klasy oraz kotły biomasowe-pellet, który przyczyni się to do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla oraz pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5.

Kotły nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie oraz będą charakteryzować się obowiązującym do końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

Całkowita wartość projektu: 1401348,00 zł

Wartość dofinasowania: 1380322,07 zł

Projekt współfinansowany z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020


Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe spełniających wymagania ekoprojektu

https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/

Zachęcamy do zapoznania się z programem DRATEWKA, realizowanym przy wsparciu Polskiej Akademii Nauk:

http://www.dratewka.h2.pl/o-nas/

docxPotwierdzenie likwidacji pieca węglowego 4.4.3
Dodano: 2017-10-11 14:55:55Pobrano: 8080 // 0.02 MB
pdfPrezentacja - specyfika rozliczania projektów piecowych
Dodano: 2018-01-31 12:25:02Pobrano: 920 // 2.36 MB
docxProtokół odbioru 4.4.3 gm. Czarny Dunajec.
Dodano: 2018-01-31 12:25:02Pobrano: 739 // 0.03 MB
pdfFaktura piec - przykład
Dodano: 2018-02-16 10:21:48Pobrano: 825 // 0.14 MB