Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Uchwały IV sesji Rady Gminy Czarny Dunajec w dniu 28 stycznia 2019 roku


pdfUCHWAŁA Nr IV/49/2019 Rady Gminy CZARNY DUNAJEC z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Czarny Dunajec
Dodano: 2019-01-30 15:13:32Pobrano: 413 // 0.25 MB
pdfUCHWAŁA Nr IV / 48 / 2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie miejscowości Czerwienne
Dodano: 2019-01-30 15:13:30Pobrano: 395 // 0.26 MB
pdfUCHWAŁA NR IV/47/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Czarny Dunajec gminnego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny Gminy Czarny Dunajec"
Dodano: 2019-01-30 15:13:10Pobrano: 430 // 0.31 MB
pdfUCHWAŁA NR IV/46/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/28/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Czarny Dunajec na lata 2016- 2019”
Dodano: 2019-01-30 15:13:28Pobrano: 583 // 0.26 MB
pdfUCHWAŁA Nr IV/45/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/33/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
Dodano: 2019-01-30 15:13:26Pobrano: 397 // 0.38 MB
pdfUCHWAŁA Nr IV/44/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Dodano: 2019-01-30 15:13:24Pobrano: 406 // 0.27 MB
pdfUCHWAŁA Nr IV/43/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Dodano: 2019-01-30 15:13:34Pobrano: 502 // 0.28 MB
pdfUCHWAŁA Nr IV/42/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Dodano: 2019-01-30 15:13:22Pobrano: 1746 // 0.53 MB
pdfUCHWAŁA NR IV/41/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
Dodano: 2019-01-30 15:13:15Pobrano: 406 // 0.19 MB
pdfUCHWAŁA Nr IV/40/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019
Dodano: 2019-01-30 15:13:20Pobrano: 516 // 0.43 MB
pdfUCHWAŁA NR IV/39/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2019-2029
Dodano: 2019-01-30 15:13:17Pobrano: 383 // 0.66 MB
pdfUCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CZARNY DUNAJEC na rok 2019 Nr IV/38/2019 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 28 stycznia 2019 roku
Dodano: 2019-01-30 15:13:12Pobrano: 418 // 1.51 MB
pdfSzczegółowy protokół imiennego głosowania
Dodano: 2019-02-08 14:23:43Pobrano: 389 // 0.08 MB