Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Analiza potrzebPartnerzy projektu przed określeniem zakresu wspólnego projektu przeprowadzili diagnozę problemu pogranicza. W wyniku przeprowadzonej diagnozy zdefiniowano następujące problemy: brak dostatecznej wiedzy mieszkańców w zakresie posiadanego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego, potrzeba rozwoju wspólnych produktów turystycznych, ukierunkowanych na lepsze wykorzystanie dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, takich jak transgranicznych Szlak wokół Tatr, zbyt mała liczba trwałych elementów infrastruktury rekreacyjnej ukierunkowanych na dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, niewystarczająca ilość trwałych inwestycji zwiększających funkcjonalność oraz dostępność markowego transgranicznego produktu jakim jest " Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr".