Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Rada pracuje

2013-12-04 do 2013-12-18 // Oglądano: 2358 // Wstecz
Rada pracujeOstatnia, XXXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy miała miejsce w środę, 27 listopada. Radni zebrali się jak zwykle w sali posiedzeń urzędu gminy i debatowali o najważniejszych sprawach lokalnej społeczności. Były informacje o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami oraz czas na interpelacje radnych.

Poza innymi stałymi punktami posiedzenia znalazło się miejsce na podjęcie kilku ważnych uchwał, dotyczących między innymi:

a)  zmiany budżetu gminy na 2013 rok

b) udzielenia w latach 2014 i 2015 pomocy finansowej na  rzecz Powiatu Nowotarskiego

c)  podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości.

d) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Czarny Dunajec

e) ustalenia dopłat do 1 m sześciennego ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych

f)  zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miejscowości Czarny Dunajec

g) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Czarny Dunajec

h) określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Czarny Dunajec

i)  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

j)  zmiany sieci szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec (dwie uchwały)

l)  programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

m) najmu powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na  terenie miejscowości Czarny Dunajec.

Wszystkie decyzje podejmowane przez radnych mają dla mieszkańców istotne znaczenie. Najwięcej emocji budzą jednak te uchwały, które bezpośrednio określają zobowiązania podatników wobec samorządu. Chodzi o wysokość stawek podatków od nieruchomości i środków transportowych. Szczegóły przyjętych rozwiązań będziemy publikować sukcesywnie. Zapraszamy do lektury.

Say