Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Dostawa oleju opałowego do budynków, których administratorem jest Urząd Gminy Czarny Dunajec w sezon

2005-06-27 do 2005.06.27 // Oglądano: 2309 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawa oleju opałowego do budynków, których administratorem jest Urząd Gminy Czarny Dunajec w sezonie grzewczym 2005/2006
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. (nie dopuszcza się składania ofert wariantowych)
Pożądany termin wykonywania usług: do 2006.04.30
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 4000 zł
Miejsce wniesienia wadium : kasa Urzędu Gminy (wniesienie dowodu wpłaty)
lub BS Nr konta 56-87920008-0000-0000-2828-0018
Termin wniesienia wadium : 2005-VIII-22 (poniedziałek)  do godz. 11oo
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia  2005-VIII-22 (poniedziałek) do godz. 11oo
Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro) dnia  2005-VIII-22 (poniedziałek) o godz. 12oo
Informacji dotyczących przetargu udziela mgr inż. Piotr Zmarzliński w Urzędzie Gminy tel. 26-135-26 pok. 26
Opłata za materiały przetargowe wynosi : 30 zł