Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy w 2014 roku

2014-04-29 do 2014-05-15 // Oglądano: 1655 // Wstecz
Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy w 2014 roku. Kwota przeznaczona w budżecie Gminy na pomoc finansową dla spółek wodnych wynosi 20 000,00 zł. Wnioski należy złożyć do dnia 14 maja 2014 roku w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywanie.

Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

 

1.      pełną nazwę wnioskodawcy

2.      adres wnioskodawcy

3.      data i numer wpisu do katastru wodnego

4.      numer rachunku bankowego wnioskodawcy

5.      dane osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy

6.      wielkość wnioskowanej dotacji

7.      szczegółowy opis zadania

8.      termin i miejsce realizacji zadania

9.      harmonogram realizacji zadania

10.  kalkulację przewidywanych kosztów realizacji oraz wskazanie źródeł finansowania zadania

11.  podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy  

12.  aktualny dokument rejestrowy


doc04 - Sprawozdanie z realizacji zadania
Dodano: 2014-04-30 10:39:13Pobrano: 751 // 0.07 MB
pdf02 - Ogłoszenie o naborze wniosków dla Spółek wodnych
Dodano: 2014-04-30 10:39:23Pobrano: 749 // 0.33 MB
doc03 - Wniosek o udzielenie dotacji dla spółki wodnej
Dodano: 2014-04-30 10:39:25Pobrano: 714 // 0.06 MB
pdfuchwalaxx182201220120627,103d2
Dodano: 2014-04-30 10:40:07Pobrano: 727 // 0.07 MB