Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2014-05-14 do 2014-06-16 // Oglądano: 1930 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny  Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce gruntami / j. t. Dz. U. Nr 102 poz.651 z 2010 r  / oraz Uchwał Nr XLI/ 383/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 23 kwietnia 2014r  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Oznaczenie  nieruchomości 

dz.ew.3326/1

Położenie  

Czarny Dunajec  ul. Kmietowicza 84

Księga wieczysta

NS1T/00070547/1

Powierzchnia

0.0144 ha

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania0

-          - działka gminna za posesją ul.Kmietowicza 84 od strony Młynówki – bez dostępu do drogi publicznej i możliwości niezależnego zagospodarowania – przeznaczona na powiększenie nieruchomości sąsiedniej - Uchwała Rady Gminy  Nr XLI/383/2014 z dnia 23  kwietnia 2014 roku.

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

MU1 – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług

            w 6/7 częściach i RW – terenów wód otwartych, dolin potoków i zieleni ochronnej wzdłuż cieków wodnych w 1/7 części.

Wartość wg wyceny

8 940,00 PLN

Termin do złożenia wniosku przez osoby,

którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 uogn.

 

15 czerwca 2014r