Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu

2014-10-06 do 2014-10-31 // Oglądano: 2394 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny  Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce gruntami / j. t. Dz. U. Nr 261 poz.2603 z 2004 r  / oraz Uchwał Nr XLV / 411 / 2014 ; Nr XLV / 412/ 2014; Nr XLV / 413 / 2014; Nr XLV /414 / 2014; Nr XLV / 415 / 2014 ; Nr XLV / 416 /2014, Nr XLV / 417 / 2014; Nr XLV / 418 / 2014; Nr XLV / 419 / 2014; Nr XLV / 420 / 2014  z dnia 24 września 2014 r   podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu:

 

Oznaczenie  nieruchomości 

dz. ew. 3312                                                           

Położenie  

Dział                             

Księga wieczysta

-

Powierzchnia

0.0050 ha

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

działalność rolnicza   

 

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

 

UT-– tereny zabudowy mieszkaniowej i usług

Warunki umowy

czynsz roczny  68,84 zł brutto    

Okres dzierżawy                            

 

kontynuacja dzierżawy do 31 grudnia 2017 r-

osoba fizyczna

                            

 

 

 

 

 

 

Oznaczenie  nieruchomości 

 Cz.dz. ew. 4696/14                                                       

Położenie  

Chochołów                       

Księga wieczysta

KW Nr NS1T / 00082493 / 4

Powierzchnia

0.0.0540 ha

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

działalność gospodarcza - Firma METALIC

 

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

 

UT-– tereny usług publicznych

Warunki umowy

czynsz miesięczny  648,00 zł brutto    

Okres dzierżawy                            

 

kontynuacja dzierżawy do 31 grudnia 2017 r

                            

 

 

 

Oznaczenie  nieruchomości 

dz. ew. 3426                                                          

Położenie  

Czarny Dunajec ul. Kamieniec Górny 7 a

Księga wieczysta

-

Powierzchnia

28 m²

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

garaż       

 

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

 

UT-– tereny zabudowy mieszkaniowej i usług

Warunki umowy

czynsz roczny  136,77 zł brutto    

Okres dzierżawy                            

 

kontynuacja dzierżawy do 31 grudnia 2017 r

osoba fizyczna

                            

 

Oznaczenie  nieruchomości 

dz. ew. 3426                                                          

Położenie  

Czarny Dunajec ul. Kamieniec Górny 7 a

Księga wieczysta

-

Powierzchnia

 45 m²     

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

działalność gospodarcza – elektromechanika pojazdowa

 

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

 

UT-– tereny zabudowy mieszkaniowej i usług

Warunki umowy

czynsz miesięczny  87,07 zł brutto

Okres dzierżawy                            

 

kontynuacja dzierżawy do 31 grudnia 2017 r

                            

 

Oznaczenie  nieruchomości 

dz. ew.1419/38                                                      

Położenie  

Czarny Dunajec ul. Nadwodna

Księga wieczysta

KW 70547

Powierzchnia

0.0500 ha

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

Parking przed Zakładem Garbarskim

„ STOPKA”

 

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

 

P – tereny przemysłu                            

Warunki umowy

czynsz roczny  820,89 zł brutto    

Okres dzierżawy                            

 

kontynuacja dzierżawy do 31 grudnia 2017 r

                            

 

 

Oznaczenie  nieruchomości 

Cz.dz.ew.131 /1                                                        

Położenie  

Czarny Dunajec ul. Bugaj   

Księga wieczysta

 

Powierzchnia

0.2000 ha

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

działalność rolnicza  

 

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

 

RW- Tereny wód otwartych, dolin potoków i zieleni wzdłuż cieków wodnych 

Warunki umowy

czynsz roczny  60,46 zł brutto    

Okres dzierżawy                            

 

kontynuacja dzierżawy do 31 grudnia 2017 r -osoba fizyczna

                            

 

 

Oznaczenie  nieruchomości 

Dz.ew.3362/6 i cz.dz.ew.3362/9                                                       

Położenie  

Czarny Dunajec ul. Parkowa

Księga wieczysta

NS1T / 00143321/4

Powierzchnia

0.0500 ha

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

działalność rolnicza  

 

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

MU2 - Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług   

Warunki umowy

czynsz roczny  38,73  zł brutto  do końca 2014 r

Okres dzierżawy                            

 

kontynuacja dzierżawy do 31 grudnia 2018 r -osoba fizyczna

                            

 

 

Oznaczenie  nieruchomości 

Cz.dz.ew. 3399/79                                                                               

Położenie  

Czarny Dunajec ul. Parkowa

Księga wieczysta

NS1T / 00070547/1

Powierzchnia

0.0030 ha

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Teren przeznaczony pod śmietnik dla Wspólnoty Mieszkaniowej Domu przy ul. Parkowej 1

 

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

MU2 - Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług  

Warunki umowy

czynsz miesięczny 43,24 zł brutto 

Okres dzierżawy                            

kontynuacja dzierżawy do 31 grudnia 2017r                          

 

 

Oznaczenie  nieruchomości 

Dz.ew.400/16, 742/1 i 400/25                                                                

Położenie  

Czarny Dunajec ul. Kolejowa

Księga wieczysta

NS1T / 00070547/1

Powierzchnia

0.2433 ha

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Działalność gospodarcza                                                             

 

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

MU2 - Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług  

Warunki umowy

czynsz miesięczny 1 041,53 zł  brutto 

Okres dzierżawy                            

kontynuacja dzierżawy do 31 grudnia 2024r                          

 

 

 

 

 

 

 

Oznaczenie  nieruchomości 

Dz.ew.3226/9 i 3204/71                                                                         

Położenie  

Czarny Dunajec ul. Targowa

Księga wieczysta

NS1T / 00070547/1

Powierzchnia

0.0030 ha

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Teren przeznaczony jako dojazd do wspólnego szamba oraz pomieszczenia pralni w której znajduje się hydrofor do budynku przy ul. Targowej 2

 

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

MU2 - Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług  

Warunki umowy

czynsz roczny 128,00 zł brutto 

Okres dzierżawy                            

kontynuacja dzierżawy do 31 grudnia 2017r                           

 

 

Kontakt: 1826 135 32                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                                Józef Babicz