Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Postanowienie Komisarza Wyborczego

2014-11-27 do 2014-12-15 // Oglądano: 1601 // Wstecz
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 25 listopada 2014 r.
w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Czarny Dunajec
w celu złożenia ślubowania przez radnych wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu postanawia, co następuje:

§ 1. Zwołać I sesję Rady Gminy Czarny Dunajec na dzień 1 grudnia 2014 r. o godz. 14.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2 w celu złożenia ślubowania przez radnych wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

§ 2. Ustalić porządek obrad sesji Rady w stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.

§ 3. Niniejsze postanowienie stanowi zaproszenie na I sesję rady.

§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.


Załącznik do Postanowienia
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu
z dnia 25 listopada2014r.

Porządek obrad I sesji Rady Gminy Czarny Dunajec

1.    Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji.

2.    Wystąpienie Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Dunajcu i wręczenie zainteresowanym zaświadczeń o wyborze na radnego.

3.    Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

4.    Rozszerzenie porządku obrad.

5.    Wybór Przewodniczącego Rady.

6.    Zakończenie obrad.pdfczarny dunajec
Dodano: 2014-11-27 08:22:22Pobrano: 528 // 0.06 MB