Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Zarządzenie Nr 1/2015 w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

2015-01-07 do 2015-01-30 // Oglądano: 1479 // Wstecz

Na podstawie art.11, art.13, art.14, art.15, art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz.1118 ze zmianami) oraz Uchwały  Nr XLVI/429/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec  z dnia z dnia 24 października 2014 roku ze zm., w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

§ 1.

 

Ogłasza się następujący otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w 2015 roku:

 Konkurs nr 1/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2015r. w zakresie kultury pod nazwą :

„Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”,

 

 którego regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

 

§ 2.

 

Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 30 styczeń  2015 r.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wymaga ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Czarny Dunajec.

 

§ 4.

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
pdfzalaczniki
Dodano: 2015-01-07 11:39:56Pobrano: 668 // 0.33 MB