Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

PRACE KONSERWATORSKIE PRZY KAPLICZCE WPISANEJ DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW, ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W MIEJSCOWOŚCI WRÓBLÓWKA

2015-03-13 do 2015-03-27 // Oglądano: 2933 // Wstecz
PRACE KONSERWATORSKIE PRZY KAPLICZCE WPISANEJ DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW, ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W MIEJSCOWOŚCI WRÓBLÓWKAW roku 2014 Urząd Gminy Czarny Dunajec otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkowej kapliczce wpisanej do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej została przyznana w ramach konkursu pod nazwą „Kapliczka”, przeprowadzonego dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach.

            Murowana kapliczka słupowa z frontową wnęką, tynkowana i bielona, kryta czterospadowym blaszanym daszkiem, zwieńczona żelaznym kutym ażurowym krzyżem pochodzi z II połowy XIX wieku. Prawdopodobnie kapliczka powstała na pamiątkę pogromu Cholery we wsi, a umieszczona w środku muru figurka Matki Boskiej Niepokalanej miała chronić przed ponowną epidemią. Po konserwacji obiekt zachował swoją formę, jednakże zmiany jakie przeprowadzono dotyczyły estetyki obiektu, w tym: muru, wyposażenia kapliczki a także jej zadaszenia. Kapliczka wymagała przeprowadzenia gruntownej konserwacji ze względu na swój stan. Była ona wielokrotnie bielona wapnem, posiadała liczne pęknięcia i odspojenia. W złym stanie była również blacha kryjąca kapliczkę – zauważalna była korozja metalu. Na krzyżu znajdującym się na daszku brakowało promienia. Również bardzo ważnym elementem, zmienionym na przestrzeni lat było wyposażenie kapliczki – pierwotna drewniana figura Matki Boskiej została najprawdopodobniej skradziona i później zastąpiona gipsową. Widoczny był ubytek kamienia i cegły.

            Głównym celem prac konserwatorskich było więc przeprowadzenie kompleksowych działań konserwatorskich zarówno pod względem technicznym jak i estetycznym. Zaplanowano też zbliżenie obiektu do pierwotnego wyglądu.

            Prace zostały wykonywane zgodnie z Pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura Nowy Targ i pozytywnie ocenione przez Komisję przedstawicieli WUOZ Nowy Targ.

           Całość prac konserwatorskich, na podstawie kosztorysu wyniosła: 18 740,00 złotych netto, z czego kwota dofinansowania przyznana z budżetu Województwa Małopolskiego: 4 000, 00 zł, co stanowi 21,34% całkowitej kwoty zadania.  

Opis prac konserwatorskich i niektóre fotografie stanowią część Programu Prac Konserwatorskich oraz Dokumentacji Powykonawczej dla ww. kapliczki, które na zlecenie Urzędu Gminy wykonał: Dyplomowany konserwator dzieł sztuki -  Mgr Jan Chodorowicz.Figura Matki Boskiej - stan przed konserwacją Kapliczka - stan przed konserwacją Figura Matki Boskiej - stan po konserwacji Kapliczka - stan po konserwacji