Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Sprawozdanie z konsultacji Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

2016-12-28 do 2017-01-26 // Oglądano: 853 // Wstecz

w sprawie:
projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.

W dniu 13.12.2016r. do publicznej wiadomości zostało podane ogłoszenie w sprawie konsultacji dotyczącej projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.

1.     Tryb konsultacji

Forma konsultacji
Wyrażenie pisemnej opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.

2.     Przebieg konsultacji

Sposób dostarczenia opinii
Uwagi i wnioski dotyczące projektu uchwały mogły składać działające na terenie gminy organizacje, mające wpisaną w działalność statutową dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje osobiście w Urzędzie  Gminy Czarny Dunajec, w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ckip@ckip.org. Opinie po analizie mogły być w miarę możliwości uwzględniane.

3.     Rezultat konsultacji

 

Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.